Dve jesenné aktivity MO MS v Trenčíne


//Dve jesenné aktivity MO MS v Trenčíne

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata… napadol mi tento veršík známy z detských čias. Jeseň je obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase. S príchodom tohto krásneho obdobia farieb sa mení celá príroda, mení sa všetko okolo nás. Jeseň je, ale aj nie je, melancholické ročné obdobie, záleží od uhla pohľadu. Spomínam to z toho dôvodu, že môj uhol pohľadu sa zmenil. Patrila som k ľuďom, pre ktorých jeseň bola melancholická. V rozhovore mi však jeden spisovateľ povedal, že pre väčšinu spisovateľov a hlavne básnikov je inšpiratívna. Mení sa všetko okolo nás, ale aj osudy ľudí.

Na  Krajskom sneme Matice slovenskej  Trenčianskeho kraja  24. septembra 2022, boli v rámci Roka odkazu štúrovcov udelené Pamätné listy predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera za reprezentáciu matičnej činnosti a životného jubilea piatim členom MO MS v Trenčíne. Medzi nimi Mgr. Mária Kubelová, dlhoročná aktívna členka výboru MO MS, stála aj  pri  jeho oživotvorení. Znalkyňa rodiny Štúrovcov a ich pôsobenia v Trenčíne. Rozsiahly príspevok je uverejnený v Pamätnici Roka Ľudovíta Štúra 2005 -2006. Vedomosti nielen o pátrovi Jozefovi Braneckom, ale aj o mnohých osobnostiach, pamiatkach, histórii  nielen Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj ďalej, sú obdivuhodné. Nerátam množstvo prednášok v Klube kresťanských seniorov, Akadémie tretieho veku, účasť v porote Vansovej Lomničky, či prednesu poézie a prózy seniorov. Dalo by sa veľa spomínať. Zdravotné problémy jej však už nedovolili zúčastniť sa tejto milej slávnosti, ale farebná jeseň inšpirovala tajomníčku MO MS Janu Polákovú, predsedníčku KR  MS TSK Žofiu Hrančovú za účasti jej  manžela a tiež dlhoročného člena MO MS Ing. Ivana Kubelu, odovzdať jej ocenenie v Sociálnom zariadení v Prejte, ktorého je klientkou. Pre všetkých bola  návšteva  zážitkom a príjemným prekvapením. Aj keď telo už dobre neslúži, pamäť, spomienky, mnoho mien, nerobilo vôbec Márii Kubelovej v rozhovore problém. Jej radosť a dojatie, že sme na ňu  nezabudli /to nepripadá v úvahu/ bola očividná a neskrývaná. Personál sa v rozhovore poďakoval za návštevu, dokonca máme aj spoločnú fotografiu. Znova sa mi potvrdilo, že jeseň života by mala byť dôstojná, nezabúdať na našich blízkych a priateľov po celý rok, nielen v októbri označovanom ako „Mesiac úcty k starším“. Jeseň života nech je plná farieb, z ktorých každá bude pripomínať jedno prežité obdobie života. Márii Kubelovej želáme ešte veľa nielen jesenných ale aj slnečných dní.

Ladce a 23. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce, bola druhá jesenná októbrová aktivita. Pre informáciu, tento rok si kultúrna verejnosť pripomenula 90 rokov od narodenia básnika Pavla Koyša. Súťaž má za cieľ podporovať a rozvíjať záujem recitátorov o pôvodnú slovenskú ľúbostnú tvorbu, ale  aj možnosť zúčastniť sa odborného seminára, hodnotenia úrovne prednesov a tvorivých dialógov mladých recitátorov. Slávnostnému otvoreniu, príhovoru predsedu Klubu priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave RSDr. Jozefa Seiberta, prednesu básne Pavla Koyša Zbohom láska v podaní Antona Orlíka, položeniu venca k pamätnej tabuli manželkou Margarétou Koyšovou a starostom Ladiec Ing. Jaroslavom Koyšom, prialo aj počasie, nepršalo. Ako keby tušilo, že v Ladcoch bude znieť poézia. Na viacerých ročníkoch som sa zúčastnila ako členka poroty, v roku 2005 ako recitátorka som sa umiestnila v prednese poézie na 1. mieste. Odvtedy sa datuje môj blízky a úprimný vzťah k tejto súťaži a vždy mi skrášli jesenný čas, aj keď je niekedy upršaný. Pozvanie prijala aj predsedníčka KR MS Trenčianskeho samosprávneho kraja Žofia Hrančová. Je členkou Literárneho klubu Omega, ktorý pôsobí pri knižnici Michala Rešetku v Trenčíneuž 25 rokov. Má blízky vzťah k prednesu poézie, divadlu, potešila sa stretnutiu s divadelníčkou Elenkou Bakošovou, knihám, spevu a cvičeniu. Spolu s predsedníčkou poroty Zuzanou Starostovou a Mgr. Beátou Kvaššayovou som hodnotila prednes v II. kategórii – žiaci stredných škôl, gymnázií a konzervatórií. Výber poézie na prednes bol rôznorodý aj z vlastnej tvorby. Po skončení súťaže a udelení ocenení, slávnostnom ukončení pani riaditeľkou Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Mgr. Danielou Čižmárovou a starostu  Ladiec Ing. Jaroslava Koyša, mali možnosť súťažiaci   rozobrať svoj prednes, klady, nedostatky a úroveň s hodnotiacou porotou. Záujem bol veľký, čo nás porotcov potešilo. Dlhoročná členka nášho MO MS v Trenčíne, účastníčka mnohých ročníkov Koyšových Ladiec, členka Klubu priateľov poézie Pavla Koyša Marta Malániková získala Cenu za prednes poézie Pavla Koyša. Poďakovanie patrí usporiadateľom, účastníkom, pedagógom, ktorí študentov pripravujú, porote, žiakom ZUŠ v Ilave a  pedagógom za krásne hudobné spestrenie tejto súťaže. Hudba a poézia patria nerozlučne k sebe. Zostáva veriť, že úspešné a krásne budú aj jesenné 24. Koyšove Ladce…

 „ Svet je krásny hĺbkou, diaľkou, výškou. To vám písal touto knižkou váš oddaný Pavel Koyš .“                           /báseň  Ľudia moji úryvok/

 Jana Poláková

 

 

 

2022-11-02T12:43:39+00:002 novembra 2022 |Trenčiansky kraj|
X