Ekumenická pobožnosť na Kojšovskej Holi


//Ekumenická pobožnosť na Kojšovskej Holi

V sobotu 6. júla t. r. v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda sa uskutočnila ekumenická pobožnosť pri kríži na Kojšovskej Holi. Duchovným zameraním bola pobožnosť venovaná 1 150. výročiu úmrtia zakladateľa slovanského písomníctva, filozofa a misionára Konštantína – sv. Cyrila. Toto pekné a vydarené podujatie, ktorému prialo aj dobré počasie, bolo pripravené v spolupráci kojšovského Miestneho odboru Matice slovenskej, Gréckokatolíckej farnosti a Obecného úradu. Pozvanie organizátorov prijali duchovní Mgr. Marta Chlpíková, kaplánka ev. a. v. cirkvi z Gelnice, prof. Milan Gerka za Pravoslávnu cirkev z Prešova (v poslednej chvíli sa ospravedlnil pre mimoriadnu povinnosť), Mgr. Miroslav Štefan, rímskokatolícky farár z Gelnice, Mgr. Adam Mackoviak, gréckokatolícky farár z Prakoviec ako zástupca Spolku sv. Cyrila a Metoda a miestny gréckokatolícky farár Mgr. Tomáš Labanič.

Pobožnosť otvoril svojím príhovorom duchovný otec Tomáš, nasledoval príhovor zástupcu Spolku sv. Cyrila a Metoda, príhovory zástupcov jednotlivých zúčastnených cirkví, ktoré boli doplnené spevom z gréckokatolíckej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku. Prítomní si mohli vypočuť veľmi hodnotné a podnetné slová a meditácie zamerané na osobnosť Konštantína – sv. Cyrila, jeho dielo, jeho odkaz pre našu súčasnosť, ale i úvahy pre budúcnosť. Spoločenstvo pozdravila pani Rozália Juríková, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Kojšove, ktorá mala najväčší podiel na organizácii pobožnosti, a zástupca kojšovského starostu. Pobožnosť bola obohatená úryvkom z najstaršej slovenskej a slovanskej básne Proglas, v podaní Ing. Márie Leškovej, Nina a Peťka Juríkové recitovali báseň Milana Rúfusa a Jozefa Tótha, spevom známej slovenskej piesne Slovensko moje, otčina moja a po záverečnom požehnaní spevom hymnickej piesne Bože čos´ ráčil slovenskému rodu.

Veľká vďaka patrí všetkým prítomným duchovným, organizátorom a usporiadateľom, recitátorkám, milým kojšovským žienkam a dievčatám v krojoch, zúčastneným veriacim za neopakovateľné cyrilo-metodské spoločenstvo a stretnutie na Kojšovskej Holi a obetavosť, s ktorou zvládli rozbitú cestu v Perlovej doline.

 

text a foto: Juraj Koperdák

Duchovní pred krížom - s mikrofónom Tomáš Labanič, vedľa Adam Mackoviak, Miroslav Štefan a Marta Chlpíková

Duchovní pred krížom – s mikrofónom Tomáš Labanič, vedľa Adam Mackoviak, Miroslav Štefan a Marta Chlpíková

2019-07-19T08:57:56+00:0019 júla 2019 |Košický kraj|
X