Etický kódex reprezentantov kovačického insitného maliarstva v Srbsku


//Etický kódex reprezentantov kovačického insitného maliarstva v Srbsku

To, čo je významné, je i veľké

Dolnozemskí Slováci sú fenomén, ktorý nemá vo svete obdobu. Ich vysťahovalecké osudy sú najpríťažlivejšie pre etnologický výskum z hľadiska ich jazykového prejavu, tradícií a spôsobu života, spolkového a spoločenského života, no v neposlednom rade národnokultúrneho a výtvarného prejavu, ktorú desiatky rokov zachovávajú. Svedčí o tom aj zámer Galérie insitného umenia v Kovačici, Nadácie Babka z KovačiceDomu kultúry v Padine ochraňovať diela insitného naivného umenia, čo dospelo až do dnešnej situácie, kedy insitné umenie Kovačice kandiduje na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Verejnú debatu o navrhnutom etickom kódexe otvoril Pavel Babka, zakladateľ Galérie Babka a Nadácie Babka. Diskusiu viedla Katarína Pucovská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Babka. Upresnila, že v preambule navrhnutého etického kódexu sa okrem iného uvádza, „že je vypracovaný s cieľom zachovať a zveľadiť kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v Srbskej republike a že sa schvaľuje v roku stého výročia narodenia významného predstaviteľa a zakladateľa tzv. kovačickej školy insitného umenia v Kovačici, teda Martina Jonáša a z úcty a vďaky voči tomuto umelcovi ho pomenúvajú Jonášov kódex.“ Do diskusie bol pozvaný doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej Ing. Katarína Koňariková, PhD.

Po odznení posledných postrehov verejnej diskusie naše kroky viedli na kovačický cintorín, kde sme sa poklonili velikánovi insitného umenia a zúčastnili sa pietneho aktu položenia venca na umelcov hrob. V popoludňajších hodinách bola v Galérii insitného umenia otvorená veľká výstava 56 olejomalieb a 100 grafík Martina Jonáša, ktorá potrvá do 9. júna 2024.

Ďakujeme za možnosť prispieť k zachovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov aj takouto formou, vážime si vašu neúnavnú prácu. Viac sa dočítate v pripravovanom článku.

Autor: Katarína Koňariková

 

 

Obrazová príloha:

1: Pietny akt položenia venca na hrob Martina Jonáša v Kovačici. Zľava Pavel Jonáš, Katarína Koňariková a Štefan Jančík

2: Počas verejnej diskusie o Etickom kódexe

3: Riaditeľ Pošty Srbska Zoran Đorđević odovzdáva výtlačky známok maliara Martina Jonáša

4: Spoločná fotografia po slávnostnom odovzdaní výtlačkov známok maliara Martina Jonáša

5: Pavel Babka predstavuje tvorbu Martina Jonáša

6: Galéria Pavla Babku

2024-05-15T09:08:31+00:0015 mája 2024 |Zahraničie|
X