Fašiangy, Turice, Veľká noc príde ….


//Fašiangy, Turice, Veľká noc príde ….

Všetky národy sveta majú svoje tradície, ktoré vytvárajú kolorit ich národnej kultúry. Na Slovensku medzi týmto zvykoslovím majú v kalendárnom obradovom folklóre významné miesto fašiangy, ktoré tvoria časové obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou, po ktorej nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Termíny trvania fašiangov a následného postu stanovujú jednotlivé cirkevné organizácie. Je to obdobie prechodu od zimy k jari. Pôvodne sa toto obdobie volalo mjasopust, neskôr sa začal používať nemecký termín fašiangy (der Fasching). Slovanský termín masopust si zachovali Česi.
Je to obdobie plné veselosti, bujarosti, ktoré na dedinách vrcholili obchôdzkami mládencov a spoločenskými zábavami spojenými s pohostením na priadkach, na ktorých sa podávali všelijaké regionálne špeciality, napr. praženica, šišky, záviny, huspenina a iné. O zábavu sa starali mládenci, straškovia a miestni hudobníci. Vymýšľali sa všelijaké huncútstva a fígle. Fašiangy sa končili v utorok o polnoci zaviazaním strún hudobných nástrojov, alebo v niektorých regiónoch pochovávaním „basy“. Tým sa ukončilo obdobie zábavy a nastúpilo pôstne obdobie, obdobie striedmosti.
Bývalé tradície sa v súčasnosti pripomínajú kultúrnymi programami folklórnych kolektívov, ktoré obsahujú aj fašiangové prvky. A takýmto spôsobom si fašiangy pripomenuli aj členovia DFS Chemloňáčik a FS Chemlon Humenné so svojimi zložkami – ľudovou hudbou Sokolej, mužskou speváckou skupinou Hačure a dievčenskými speváckymi skupinami Bosoročky a Bosorčatá v programe Deti spod Vihorlatu. Fašiangový koncert pod názvom Deti spod Vihorlatu sa uskutočnil v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Humennom 19.2.2023 a zaplnená sála si mohla pozrieť rezké tance z horného Zemplína v choreografiách doc. Vladimíra Marušina, ArtD. a vypočuť nádherné rusínske a zemplínske spevy pod vedením primášky Vitaliny Poldruhákovej. Program vhodne moderoval Ľudovít Džubák, ktorý sa prezentoval aj blokom zemplínskych autorských piesní. Záverečný ˇFľaškový tanec bol inscenovaný do fašiangovej zábavy s fašiangovými maskami. Jednotlivé masky si tanečníci a speváci vytvorili sami a boli vyhodnotené doc. Marušinom. Vyhrala maska Mirky Chomovej, Program sa zakončil zaviazaním strún kontrabasu a účinkujúci odišli z pódia za zvukov smútočného pochodu. Vydarené podujatie realizovali FS Chemlon Humenné v spolupráci so SZUŠ Kudlovská Humenné, Vihorlatským múzeom v Humennom, Maticou slovenskou, RRURS a MsKS Humenné s finančnou pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Všetkým vrelo ďakujeme!
Následne si tento vydarený fašiangový koncert mohli pozrieť dňa 21.2.2023 aj občania Trebišova. Podujatie organizačne zabezpečila a program moderovala PhDr. Lenka Čopanová, rodáčka z Humenného. V hľadisku bol aj primátor mesta PhDr. Marek Čižmár a diváci si okrem kultúrneho programu vychutnali aj pravé fašiangové trebišovské šišky a ovocné koláče. Ďakujeme za pozvanie, vrelé potlesky i šišky! Boli vynikajúce!!!

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art., člen Výboru MS

2023-03-03T09:13:55+00:003 marca 2023 |Prešovský kraj|
X