Folklór žije v srdciach mladých


//Folklór žije v srdciach mladých

V Dome kultúry v Seredi sa uskutočnil už 15.ročník regionálnej súťaže pre mládež pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž tradične organizuje MO Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Sereď. Predsedníčka MO MS Slávka Kramárová privítala všetkých prítomných vrátane hostí- viceprimátorku Mesta Sereď Máriu Fačkovcovú, riaditeľa Domu Matice slovenskej v Galante Petra Schwantnera, pedagógov, rodičov a  starých rodičov. Priestor DKafe bol zaplnený. Spolu sa zúčastnilo 24 súťažiacich zo seredských škôl, Šintavy, Paty, Šoporne, Vinohradov n/Váh. a Sládkovičova. Zaspievali po dve ľudové piesne bez sprievodu. Porota v zložení Mária Pellerová, Helena Eliášová a Jaroslava Práznovská mala neľahkú úlohu. Väčšina spievajúcich mala krásny prednes. Zazneli aj menej známe piesne z regiónu.

Víťazi:

  1. kategória: Barbora Barienčíková, Igor Červeň, Lukáš Held
  2. kategória: Sofia Tomčányiová, Irfan Jozef Varlík, Margaréta Hrotíková
  3. kategória: Adela Huláková
  4. kategória: Michael Hubinský, Rebeka Bódišová

Ceny víťazom poskytlo Mesto Sereď, občerstvenie súťažiacim Dom MS v Galante, priestory Dom kultúry- za čo patrí všetkým srdečné poďakovanie. Touto cestou ďakujem za pomoc pri organizovaní aj matičiarkam  Anne Karelovej a Jaroslave Práznovskej.

Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS

 

2023-04-04T13:15:25+00:004 apríla 2023 |Trnavský kraj|
X