Folklórne slávnosti v Novom Ruskove


//Folklórne slávnosti v Novom Ruskove

V Malom Ruskove (časť Nový Ruskov) sa 9. júla 2022 v spolupráci Obce Nový Ruskov a Miestneho odboru Matice slovenskej Nový Ruskov uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie s bohatým celodňovým programom pre malých i veľkých. Ani páliace letné slnko nebolo prekážkou pre obyvateľov obce a hostí, aby si prišli pozrieť doslova folklórne spevobranie. A že sa bolo na čo pozerať.

V ranných hodinách bol pre odvážnych bežcov pripravený cezpoľný beh „Ruskovská deviatka“. Každý z účastníkov zmobilizoval svoje sily, aby šťastlivo dobehol do cieľa. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mužskej a ženskej. Prví traja najrýchlejší bežci z oboch kategórií si odniesli domov krásne ceny, ktorými boli nádherný pohár s vyobrazením bežca a medaila, ktoré im budú pripomínať ich vytrvalosť.

V popoludňajších hodinách sa hlavná časť programu konala na priestranstve vedľa Kultúrneho domu v Malom Ruskove. Bolo tomu tak aj kvôli vzácnej príležitosti, pretože v tento deň bol novozrekonštruovaný Kultúrny dom slávnostne otvorený. Návštevníci si mohli poprezerať aj jeho novotou voňajúce vnútorné priestory.

Úvodné slovo patrilo starostovi obce Nový Ruskov Ing. Jánovi Borovskému, ktorý vyjadril veľké potešenie z toho, že napriek mnohým peripetiám môže Kultúrny dom fungovať a je pripravený na krásne spoločné podujatia. Zároveň všetkým poprial príjemne strávené popoludnie pri dobrej hudbe a tanci. Následne slovo patrilo moderátorke podujatia Darine Mihucovej, členke MO MS N. Ruskov, ktorá privítala hostí, poslancov obecného zastupiteľstva v N. Ruskove, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martinu Matečkovú, člena Výboru Matice slovenskej Michala Matečku a všetkých Novoruskovčanov a uviedla prvých účinkujúcich, folklórnu skupinu Roňva. Túto skupinu tvoria ženy aj muži a svoje meno dostala podľa rieky, ktorá preteká cez Slanské Nové Mesto. V ich repertoári nájdeme ľudové pásma a ľudové piesne starých mám a otcov zozbierané členkami skupiny. Ďalšími účinkujúcimi bola folklórna skupina Gerečovka z Malých Ozoroviec. Venujú sa prevažne zemplínskym piesňam. Ďalej vystúpila hudobná skupina Pavelčákovci z Košíc. Trio je zložené z otca a dvoch dcér a atmosféru v amfiteátri poriadne rozprúdili. Vtipom oplývala aj ich interakcia s publikom. Ich repertoár tvoria rytmicky upravené ľudové piesne, evergreeny, disco piesne, moderné piesne a i.

S Veľkým Ruskovom, súčasnou časťou Nového Ruskova je spojená slávna osobnosť našich dejín, zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov, člen Zahraničnej Matice slovenskej Štefan Boleslav Roman, ktorý sa tu narodil. Najnovšiu knižnú publikáciu, ktorá vyšla pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia a jeho životný príbeh nám predstavila vo svojom príspevku Ingrid Jendžejovská. Knihu vydala Kanadská obchodná spoločnosť a spolupracovalo na nej viacero významných osobností. Treba poznamenať, že v minulom roku bola Štefanovi Boleslavovi Romanovi v Aleji dejateľov pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine odhalená jeho prvá busta na Slovensku.

Po kultúrnej historickej vsuvke prišlo na rad vystúpenie folklórneho súboru Ľeľija z Trebišova, ktorý prezentuje zemplínsky a šarišský región. Spojený ženský a mužský kolektív plný mladíckej energie spestril podujatie svojim ľudovým tancom a spevom.

Dobrá nálada medzi zúčastnenými bola citeľná, pre detičky bol pripravený skákací hrad, kde sa mohli dosýtosti vyblázniť, zároveň svojim pobehovaním a tancom vyvolávali milé úsmevy. Nechýbalo ani pohostenie. A samotný program pre tých, ktorí vládali, pokračoval ešte ďalej v Kultúrnom dome, kde sa o zábavu postaral DJ.

Folklórne skupiny a súbory hrajú dôležitú úlohu pri prezentácií tradícií našich predkov a ich uchovávaní pre budúce generácie. Ich vystúpenia spestria každé podujatie, o čom svedčí aj veľká obľúbenosť medzi ľudmi. A dnešné podujatie bolo zmesou krásy – tanca a spevu.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

foto: obec N. Ruskov

Fotogaléria

2022-08-02T09:33:17+00:002 augusta 2022 |Košický kraj|
X