Generál M. R. Štefánik má svoj pamätník a bustu už aj v meste Poprad


/, Správy z krajov/Generál M. R. Štefánik má svoj pamätník a bustu už aj v meste Poprad

Myšlienka, ako aj široká občianska iniciatíva uctiť si aj v meste Poprad osobnosť európskeho významu, akou je generál Milan Rastislav Štefánik, vznikla v roku 2008 počas Štefánikových dní na Spiši.

Celé desaťročia popradská Matica slovenská živila myšlienku pozvať jeho praneter, p. Ľ. Briatkovú, a preto usporiadala seminár 22. 4. 2009 v Podtatranskom múzeu s lektorom RNDr. V. Rušinom. Účastníci seminára, umelci, spolky a verejnosť adresovali výzvu mestskému zastupiteľstvu počas funkčných období dvom primátorom ˗ Ing. A. Dankovi v roku 2009 a opätovne v roku 2018 Ing. J. Švagerkovi. Ten spolu s riaditeľkou Tatranskej galérie – A. Ondrušekovou dal zhotoviť bustu osobnosti sochárovi L. Berákovi. Architektonické osadenie busty pri Okresnom súde v Poprade predstavila PaedDr. A. Ondrušeková 28. 10. 2018 v TG pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Projekt je dielom popradských architektov, otca a syna Ivanovcov.

Slávnostné odhalenie pamätníka aj výpovedného miesta našej histórie sa uskutočnilo 4. septembra 2020 o 11.00 hod. na Štefánikovej ulici v meste Poprad. Významnú osobnosť slovenských dejín ˗ generála Milana Rastislava Štefánika tak od tohto dňa pripomína nielen názov ulice, ale aj pamätník a busta v nadživotnej veľkosti. Viac ako tri metre vysoký pamätník pred okresným súdom bol postavený a odhalený pri príležitosti jeho 140. výročia narodenia. Mesto Poprad sa toto umelecké dielo rozhodlo venovať jeho vznešenej a večnej pamiatke. Slávnostné odhalenie sa začalo na jeho počesť symbolickým preletom lietadiel z Aeroklubu Poprad ponad Štefánikovu ulicu a hymnou Slovenskej republiky v podaní V. Keselicovej a R. Ivana. Na slávnostnom odhalení sa okrem členov a predstaviteľov Matice slovenskej zúčastnil aj primátor mesta Poprad, p. Ing. A. Danko, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Poprad, riaditeľka Tatranskej galérie, p. PaedDr. A. Ondrušeková, členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, členovia Suity kráľa Mateja, členovia SZPB a mnoho ďalších predstaviteľov samosprávy, kultúry a podobne.

Primátor mesta Poprad A. Danko spolu s predsedníčkou Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi, p. R. Kormošovou, odhalili pamätnú tabuľu pri ruži s menom GENERÁL Štefánik. Ruža bola vyšľachtená v roku 1931 J. Böhmom z odrody Brilant. Samosprávy viacerých miest Slovenska vzdávajú výsadbou ruže hold generálovi Štefánikovi.

Slávnostné odhaľovanie busty a pamätníka sa konalo pod režisérskou taktovkou poslankyne MsZ a pedagogičky Mgr. T. Husárovej, ktorá na ňom spolupracovala so študentkami Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči. „Dievčatá počas slávnosti symbolizovali našu vlajku a dvojkríž a neviem čomu inému by sa Milan Rastislav Štefánik viac potešil, ako piatim nádherným slovenským devám, ktoré ju symbolicky predstavovali,“ uviedla T. Husárová. Primátor A. Danko sa T. Husárovej v závere slávnostného programu osobne poďakoval a zablahoželal k víťazstvu a oceneniu v prestížnej ankete Slovenka roka 2020 v kategórii vzdelávanie a tiež za reprezentáciu mesta Poprad.

Záver slávnostného odhalenia busty a pamätníka gen. M. R. Štefánika patril členom a predstaviteľom MO MS Poprad, ktorí za pomoci členov Suity kráľa Mateja vzdali hold a úctu generálovi Štefánikovi zaspievaním hymny Matice slovenskej Kto za pravdu horí“ a položením venca k pamätníku.

Samotný pamätník, priestor okolo neho, dláždená plocha, ako aj chodníky a spevnené plochy v celom priestore sú nasvietené. Súčasťou sú aj prvky drobnej architektúry. Priamo v pamätníku je integrovaná pietna plocha na uloženie kvetov a vencov s výrokom M. R. Štefánika: „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. Celý priestor je pojatý ako malý mestský park. Samotné práce na osadení pamätníka sa začali na jar tohto roka a trvali päť mesiacov kvôli pandémii koronavírusu. Náklady na sadové úpravy, kamenný podstavec, spevnené plochy, chodníky, osvetlenie, odpadkové koše, lavičky a kamerový systém predstavujú 85 000 €. Hodnota samotnej busty je 30 000 €.  Týmto činom sa zavŕšilo dlhoročné úsilie miestnej Matice slovenskej a širokej občianskej iniciatívy.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ Domu Matice slovenskej Spišská Nová Ves

Foto: mesto Poprad, Ján Mlynár – SZPB

2020-10-02T11:21:40+00:002 októbra 2020 |Prešovský kraj, Správy z krajov|
X