Generál na javisku alebo M. R. Štefánik očami umelcov


//Generál na javisku alebo M. R. Štefánik očami umelcov

Celý ROK 2019 sa nesie v znamení mnohých konferencií, výstav, spomienkových slávností organizovaných nielen Maticou slovenskou, ale aj inými organizáciami, pripomínajúcimi si 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Dňa 12. novembra 2019 sa stretli v priestoroch Domu MS Galanta obdivovatelia jednej z najväčších slovenských osobností M. R. Štefánika, na slávnostnom otvorení výstavy Generál na javisku, ktorú spracoval a láskavo nám zapožičal Divadelný ústav Bratislava.

Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj pán Peter Paška, primátor mesta Galanty, pán Radoslav Forro, riaditeľ ZŠ Štefánikova v Galante, pani Lívia Koleková, riaditeľka Galantskej knižnice, pani Silvia Kriváčková zástupkyňa ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, predsedovia MO MS z Galanty a Sládkovičova a ďalší hostia.

V úvode odoznela matičná hymna, Kto za pravdu horí. Na cimbale zahral pán Jozef Čillag, na husliach pán Miroslav Lábsky.

(Pôvodne Sláva šľachetným alebo Sláva statočným) je názov tejto hymnickej básne, ktorú napísal evanjelický farár Karol Kuzmány. Báseň vyšla prvýkrát v literárnej prílohe Slovenských národných novín – Orol tatranský 4. apríla 1848 a bola viackrát pretlačená už za autorovho života.

Druhá pieseň Keby som bol vtáčkom nezaznela náhodou. Bola to jedna z najobľúbenejších piesní M. R. Štefánika. S jej autorom Mikulášom Schneiderom-Trnavským sa Štefánik stretol počas štúdií v Prahe. Ako tajomník študentského spolku DETVAN sa veru mladý Milan neváhal obliecť do kroja a propagovať naše ľudové umenie. Neskôr táto krásna pieseň zľudovela. Autorom textu je Ferko Urbánek. Obsah aj melódiu si mladý Milan niesol po celom svete.

Hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský si neskôr na Štefánika spomína takto:

„Milan hral medzi nami vždy hlavnú rolu bez toho, žeby sa bol toho dožadoval. Bol pravý ,arbiter elegantarium‘, vždy jemný, delikátny, zdvorilý a elegantný. Štefánik bol naším indirektným učiteľom. Vo všetkom sme vypočuli v prvom rade jeho mienku.“

Kurátor výstavy pán Marek Godovič z Divadelného ústavu sa prihovoril prítomným a oboznámil ich s hrami, ktoré boli naštudované a venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika naprieč celým Slovenskom. Činohra, balet, opera, mnohé divadlá po celom Slovensku spracovali danú tému na jednotku.

Mnohí prítomní sa aj zúčastnili v Divadle Andreja Bagara v Nitre na predstavení Štefánik – slnko v zatmení, alebo aj na predstavení Radošinského naivného divadla. V priestoroch Výstavnej miestnosti sme si dovolili umiestniť aj maľované hodvábne šatky, ktoré maľovali deti na tvorivých aktivitách v Dome MS v lete 2019 na tému: „Motívy z generálskej čiapky M. R. Štefánika.“ Vystavená je aj šatka, ktorú maľovala pani Ľuba Suchalová Harichová s motívom lietadla Caproni, na ktorom zahynul náš generál pri prílete do vlasti 4. mája roku 1919 aj so svojimi talianskymi kolegami.

Po pozvaní na prehliadku výstavy a čašu vína sa priestormi domu MS rozliehali tóny myjavských piesní, všetci diskutovali v družných rozhovoroch a pri speve do neskorého večera.

Výstava zostane v našich priestoroch nainštalovaná do konca januára 2020. Srdečne Vás na ňu pozývame.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

Zdroj: čerpané aj z internetu

2019-11-15T14:00:58+00:0015 novembra 2019 |Trnavský kraj|
X