Geologické bohatstvo Slanských vrchov


//Geologické bohatstvo Slanských vrchov

V slnečnú sobotu 20. mája 2023 Miestny odbor Matice slovenskej Košice-Staré Mesto zorganizoval výlet do neďalekej obce Opiná. Obec sa nachádza na dolnom Šariši v okrese Košice-okolie. Starobylý názov tejto obce bol Šarišská Stará Ves. Predpokladá sa, že názov Opiná môže pochádzať zo slova oppidum-osídlenie, osada, dedina, ves.

Človek z mesta nevie, aké zaujímavosti sa nachádzajú v jeho okolí. Práve obec Opiná a Slanské vrchy poskytujú veľké množstvo pokladov, z ktorých mnohé ešte nie sú objavené.

V obci sa nachádza kaštieľ, ktorý dnes slúži ako sídlo Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Opiná. V areáli kaštieľa zriadil miestny farár Radoslav Grega múzeum venované histórii regiónu a jeho geologickému bohatstvu. Expozícia minerálov a hornín najmä z územia Slanských vrchov je verejnosti bezplatne prístupná. Okrem minerálov a hornín jej pevnou súčasťou sú informačné tabule zachytávajúce históriu a súčasnosť regiónu a prírodné klenoty okolia. Radoslav Grega mal pre matičiarov pripravenú bohatú prednášku o zaujímavostiach Slanských vrchov. S nadšením sme si následne poprezerali úchvatnú zbierku, ktorá zahŕňa napr. opály, ametysty, acháty, obsidián či rôzne odrody kremeňa.

Neďaleký už dnes zaniknutý hrad Lipovec bol centrom panstva Lipovec, ktoré vlastnili Kecerovci. Zaoberali sa aj ťažbou a spracovaním rúd na ortuť, zlato a striebro.  Je pravdepodobné, že poznali už aj náleziská opálu. Prvá písomná zmienka o opáloch na území Kecerovcov pochádza z roku 1597.

O pravekom osídlení tejto oblasti doteraz neboli žiadne záznamy, no za posledných 20 rokov sa dokázalo neolitické osídlenie. Mnohopočetné kamenné industrie z obsidiánu a rôznych silicitov, nálezy kamenných sekier a iných, najmä z radiolaritu, andezitu, viacerých „zrnotierok“, ktoré sa využívali na brúsenie kamenných nástrojov sú dôkazom intenzívneho pravekého osídlenia. Nájdená keramika poukazuje na osídlenie počas obdobia celého neolitu. Všetky nástroje boli objavené z povrchových nálezísk a momentálne prebieha výskum nálezov pod dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu. Čo sa týka mladšieho obdobia v blízkej obci Rankovce bolo v roku 2014 objavené žiarové pohrebisko Germánov, ktoré skúmali archeológovia z Východoslovenského múzea v Košiciach. K mimoriadne zaujímavým nálezom patria tri železné meče. Obec Rankovce je známa aj tým, že tu pôsobil básnik, prozaik, dramatik, historik a kňaz Jonáš Záborský.

V rámci oddychu, načerpania nových síl i spoznávania krás a zaujímavostí Slovenska toho veľa ponúka aj naše východné Slovensko. A stále je čo objavovať.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

 

2023-06-07T09:26:18+00:007 júna 2023 |Košický kraj|
X