Hencovský oddiel Gvardija v Slivníku


//Hencovský oddiel Gvardija v Slivníku

Dňa 25. január je pamätným dňom pre obec Slivník v okrese Trebišov v Košickom kraji, keď si občania pripomenuli 75. výročie oslobodenia obce spod fašistickej tyranie. Pri tejto príležitosti sa konali obecné slávnosti spojené s pietnym aktom kladenia vencov. Spomienková slávnosť sa začala svätou omšou v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa v Slivníku. Samotný slávnostný akt kladenia vencov podľa vojenských štandardov za asistencie členov Hencovského oddielu Gvardija, odetých v dobových sovietskych uniformách prebiehal pri Pamätníku osloboditeľov na nádvorí Obecného úradu v Slivníku. Ďalšia časť osláv sa konala v interiéri OÚ, kde v úvode zaznela hymna SR a hymna Ruskej federácie. Zúčastneným sa prihovorili starosta obce Slivník Ing. Ján Michalko a významní hostia – zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a podpredseda OO SZPB v Trebišove. Následne sa uskutočnil seminár s historikom plk. Doc. PhDr. Jozefom Bystrickým, CSc., z Vojenského historického ústavu, Ing. Michalom Jakubcom, regionálnym historikom, a tiež aj so žijúcimi pamätníkmi z obce, ktorí všetkým priblížili ťažké dni počas oslobodzovania v regióne. Program spestrilo vystúpenie miestnej folklórnej speváckej skupiny Slivničan a žiakov materskej a základnej školy. Počas celého programu si prítomní mali možnosť prezrieť výstavu výzbroje a výstroje, vojenských militárií z obdobia druhej svetovej vojny, ktorú aj s odborným výkladom zabezpečil Mgr. Miroslav Gešper, predseda Hencovského oddielu Gvardija, predsedníčka MO MS Hencovce a predsedníčka ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 Mgr. Jana Gešperová, a tak prispeli k obohateniu a noblese celého podujatia. V závere bolo pre prítomných pripravené občerstvenie.

Autor a foto: Miroslav Gešper

2020-02-04T16:29:53+00:004 februára 2020 |Košický kraj|
X