Historické vatry zvrchovanosti v Trnavskom kraji


/, Trnavský kraj/Historické vatry zvrchovanosti v Trnavskom kraji

„Národ robí národom jazyk, reč, písmo a jeho história. Náš národ má bohatú a krásnu históriu počas ktorej sme sa neprevinili dobyvačnými vojnami, kolonizáciou či okupáciou cudzích území. Našu samostatnosť a nezávislosť sme si vybojovali len našou tvrdou prácou, húževnatosťou, nepoddajnosťou a trpezlivosťou. Vďaka mozoľom našich predkov, dnes môžeme hrdo zem presiaknutú potom a slzami množstva Slovákov nazývať našou domovinou.

Je namieste pripomínať historické medzníky najmä mladým ľuďom. „Deklarácia zvrchovanosti slovenského národa je tak významný dokument v novodobej histórii, že je nanajvýš správne, aby si ho všetci naši občania pripomínali s úctou. Aby sme si vždy pamätali, ako sa kládli základy našej štátnosti. Dňom prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky je 17. júl. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky. Výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z. z 20. októbra 1993 Pamätným dňom SR.

11. júla v Majcichove MO MS v spolupráci s obcou si matičiari oživotvoreného MO MS pripomenuli v Dome kultúry, hodnotu a význam historického dokumentu, ktorým Slovenská národná rada 17. 7. 1992 vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V kultúrnom dome kvôli nepriaznivému počasiu sa zišli Majcichovčania, matičiari, ktorých privítal predseda MO MS Marián Zaťko a krojovaná folklórna skupina Rozmarín, ktorá spevom spríjemnila stretnutie svojimi piesňami. Pomenovanie  skupiny si vybrali podľa rastlinky, typickej pre túto lokalitu a inšpiráciou bola aj pieseň o rozmaríne: „Mám ja záhradečku trnovú /kolem, do kolečka pletenú/a v tej záhradke roste rozmarín /šak o nem šecko vím“. Rozmarín vystupuje v slávnostných krojoch trnavského regiónu. Sú osobným vlastníctvom každého z nich, niektoré získali dedením či kúpou, ale niektoré sú aj nové a ušité a vyšité podľa starých vzorov.
K prítomným sa prihovoril predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič, ktorý vyzdvihol poslanie Matice slovenskej a dôležitosť Deklarácie zvrchovanosti slovenského národa. Zdôraznil, že i v súčasnosti je potrebné pripomínať si sviatok zvrchovanosti, najmä dbať, aby si mladá generácia bola vedomá, akú hodnotu získala.
Na návrh predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Majcichove Mariána Zaťka bolo udelené  ocenenie predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom

Augustínovi Kalivodovi dlhoročnému predsedovi MO MS v Majcichove za jeho dlhoročnú matičnú prácu vo funkcii predsedu MO MS v Majcichove. O toto krásne ocenenie sa naozaj aktívny matičiar zaslúžil svojou obetavou prácou najmä ako dlhoročný člen a funkcionár Matice slovenskej.

Ing. Ľubošovi Belavému: za mimoriadne zásluhy pri rozširovaní dobrého mena SR, vytvorenie svetového produktu Slovákom, svetový unikát, zostavenie klávesnice k počítaču pre hendikepovaných každého typu, ktorá je využiteľná aj vo výchovno–vzdelávacom procese na školách. Vďaka svojej spoločenskej prospešnosti zaujal viacero špecializovaných médií, ktoré sa zameriavajú na pomôcky pre hendikepovaných ľudí ako aj technicky orientované portály, ktoré oceňujú inovatívnosť nápadu.

Ocenenia odovzdali predseda DV MS JUDr. Š. Martinkovič a predsedníčka Krajskej rady MS Trnavského kraja L. Klučková.

Okolo ohňa sa zoskupovali už naši pradávni predkovia, oheň vytváral v nich pocit spolupatričnosti. Svetlom ohňa sa do sveta posielali správy dobré i zlé. Svetlom vatry sme pred 28 rokmi dali najavo svoju túžbu po štátnej zvrchovanosti. Na znak úcty k všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o našu samostatnú SR, zapálili matičnú Vatru zvrchovanosti  17. júla 2020 v OP MS v Šamoríne a následne v Dome MS v Dunajskej Strede.

PhDr. L. Klučková

predsedníčka Krajskej rady MS Trnavského kraja

2020-08-04T13:03:40+00:004 augusta 2020 |Správy z krajov, Trnavský kraj|
X