Históriu Matice spoznávali žiaci v Močenku


//Históriu Matice spoznávali žiaci v Močenku

Miestny odbor Matice slovenskej v Močenku v spolupráci s tamojším klubom filatelistov otvoril v priestoroch základnej školy novú filatelistickú výstavu. Autorom výstavy s názvom 160. výročie založenia Matice slovenskej vo filatelii je predseda Klubu filatelistov 52-46 Močenok Jozef Kútny. Žiakov pri otvorení previedol jednotlivými výstavnými panelmi, najdôležitejšími historickými medzníkmi Matice slovenskej, ale aj presahom na ich rodnú obec Močenok či hlboké kresťanské korene Slovenska v spojení so vznikom najstaršej ustanovizne, cyrilo-metodskej tradície a jej živého dedičstva.

Podujatie vzniklo za organizačnej podpory obce Močenok, Klubu filatelistov Močenok a Základnej školy Močenok. Atmosféru vernisáž mládeži sprostredkovala aj hudobná časť, v ktorej sa predstavili ich spolužiaci navštevujúci Základnú umeleckú školu v Močenku a umelecké prednesy Štefana Bleha.

Pripravený program spestrila scénka Matica v národe. Autentické rozhovory Jána Francisciho so Štefanom Moyzesom žiakom herecky priblížili druhý podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec a tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner. Na pôde základnej školy spolu s filatelistickou výstavou zostala inštalovaná aj výstava predstavujúca jednotlivých predsedov Matice slovenskej z autorskej dielne Domu Matice slovenskej v Nitre.

Študentov a aktivity MO MS prišli podporiť zástupcovia obce, farnosti Močenok a predseda Krajskej rady MS NSK Ľubomír Kleštinec.

„Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania musí byť aj Matica slovenská. Je aj úlohou nás – aktívnych matičiarov a ostatných spolupracujúcich organizácií, aby sme sa vrátili do škôl a učili o dejinách Matice, generáciách spisovateľov, vedcov, národných dejateľov v nej pôsobiacich formami, ktoré súčasnú generáciu viac oslovia,“ odpovedala na otázku – prečo si MO MS vybral práve mladú generáciu ako cieľového poslucháča jeho predsedníčka Jolana Lenčéšová.

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

 

2023-11-21T10:24:02+00:0021 novembra 2023 |Nitriansky kraj|
X