Hodina so Štefánikom


//Hodina so Štefánikom

Tri školské kluby pri ZŠ Komenského v Poprade 29.4.2022  navštívili sídlo popradskej Matice slovenskej pred pamätným dňom smrti Milana Rastislava Štefánika.

Početné malé obecenstvo obsadilo všetky stoličky  a niekoľko si bez váhania sadlo na „akože letisko vo Vajnoroch /rozprestreté modré  plátno na zemi/, kde čakali na prílet hrdinu.

„Kto je hrdina?“ zaznela otázka.  Deti živo reagovali. Juro Jánošík.

Aké má vlastnosti: smelý, nebojácny, odvážny, hrdý, múdry…

To sa dozvedeli z „Knihy pre všetky slovenské deti“ z príbehu Milana Ferka „Mali sme my sokolíka, mali sme my sokola…“

Nasledovali otázky, kde zahynul, ako aj to, že jeho mohyla je na Bradle.

A u nás v Poprade je od roku 2020 jeho pomník, ktorý zhotovil sochár Ladislav Berák. Nech sa pri ňom pristavia aj s rodičmi.

Báseň „Mali sme my vtáka“ od Štefana Krčméryho predniesla prváčka Dominika. Odniesli si ju so sebou, aby sa naučili dve strofy.

Mali sme my vtáka

šírym nebom lietal

zlatú niesol slobodienku,

horko zaplakal.

Náš ty jasný vták,

kde ťa pochovať?

Na tom Bradle, na vysokom ,

tam bude môj hrad.

Potešila aj odozva chlapca: „ Veľa som sa tu dozvedel.“

Deti oslovila aj myšlienka: „Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem!“

Aj to, koľko toho vykonal a čo dosiahol ako študent, hvezdár, vojak, letec, generál a čo urobil pre náš národ, ako ho miloval.

Usúdili, že  vďaka pevnej vôli. A treba dodať, že aj pravej múdrosti. Lebo „Múdrosť sa začína prekonávaním strachu.“

S touto školou máme už niekoľko rokov podpísané memorandum o spolupráci a verím, že prináša dobré ovocie. Vzájomné obohatenie, zážitkové poznanie, radosť. Hodinu so Štefánikom organizovala  pani vychovávateľka  Daniela Baltazarovičová, Jana Babonyová a Mirka Harvanová

Ľudmila Hrehorčáková

 

2022-05-03T12:28:26+00:003 mája 2022 |Prešovský kraj|
X