Hviezdicový výstup k Slovanskému dvojkrížu na Ostrý vrch


//Hviezdicový výstup k Slovanskému dvojkrížu na Ostrý vrch

Dňa 1. septembra, na Deň Ústavy Slovenskej republiky, sa konalo stretnutie pri Slovanskom dvojkríži na Ostrom vrchu v Kálnici. Na rozdiel od vlaňajšieho stretnutia, keď účastníkov vítalo nepriaznivé počasie, tento rok bolo počasie na jednotku a stretnutie absolvovalo v priebehu podujatia viac ako 200 registrovaných účastníkov, ktorí obdržali pamätné listy a zapísali sa do pamätnej knihy. Pôvodný drevený Slovanský dvojkríž bol na Ostrom vrchu za pomoci obce postavený ešte v roku 2007. Bol to návrh a dielo majstra rezbára Mgr. Ferdinanda Bolebrucha. V tom čase to bol najvyšší známy drevený Slovanský dvojkríž na Slovensku. Od roku 2011 výstup k nemu už nadobudol charakter hviezdicového turistického výstupu, ktorého 8. ročník sme teraz absolvovali. Tento pôvodný drevený dvojkríž bol počas víchrice v roku 2014 vyvrátený a žiadny nahradený pevnejším a mohutne ukotveným novým dubovým Slovanským dvojkrížom, s ktorým veríme, že žiadny vrtoch počasia nepohne. Postupne bola na tomto mieste vybudovaná pekná vyhliadková terasa, doplnená vyrezávanými informačnými tabuľami o okolitom Považskom kraji.

Program stretnutia sa začal spevom Slovenskej štátnej hymny. Nasledovali príhovory zástupcu starostu obce Ing. Milana Ďuriša, predsedu MO MS Kálnica Ing. Miroslava Borcovana a Mgr. Ferdinanda Bolebrucha. Medzi príhovormi vystúpil miestny spevácky súbor Šípkari, ktorý zaspieval matičnú hymnu a niekoľko ľudových piesní, ospevujúcich Kálnicu a kálnický chotár. Po ukončení oficiálneho programu stretnutie pokračovalo voľne pri ohnisku na neďalekej turistickej útulni na Izbe pod Ostrým vrchom. Vďaka sponzorstvu Mgr. Michala Fenika f. Kellys Bike park Kálnica, vo forme darčeka, výborného guľáša, piva a kofole, ako aj prineseným osobným zásobám, dobrá nálada nedala na seba dlho čakať, umocnená bola spevmi speváckej skupiny Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) z Kálnice Šípkari s harmonikárom Igorom Jelínkom a krstom 3. CD Šípkarov pod názvom Rodný kraj. Veľmi cenná bola i účasť členov MO MS z Nesvád, najväčšej obce so slovensko-maďarským obyvateľstvom v Komárňanskom okrese.

Organizátorom podujatia, ktorým bola Obec Kálnica, turistický oddiel TJ Zavažan, Miestny odbor Matice slovenskej i firma Kellys Bike Kálnica, patrí úprimné poďakovanie za prípravu a zabezpečenie akcie. Akcia sa uskutočnila už tradične i s finančnou podporou Matice slovenskej.

Foto: Ján Valovič

Ing. Samuel Jelínek

krst CD

krst CD

spevokol Šipkári

2019-09-24T12:59:36+00:0024 septembra 2019 |Trenčiansky kraj|
X