Iredentizmus v „multikultúrnom“ meste


//Iredentizmus v „multikultúrnom“ meste

Pred 10 rokmi, dňa 14. marca 2011, bola v Košiciach odhalená socha vojnovému zločincovi a podporovateľovi maďarského iredentizmu Jánosovi Eszterházymu. Pamätná je chvíľa, keď po Viedenskej arbitráži vítal v Košiciach fašistického regenta Miklósa Horthyho po príchode  maďarských okupačných vojsk do mesta. Ako sa pred odhalením sochy vyjadril významný košický historik Ladislav Tajták „… patril medzi popredných maďarských politikov, ktorí na Slovensku podporovali revizionistickú politiku horthyovského Maďarska“. Dodal, že Eszterházy v politike aktívne pôsobil s cieľom rozbiť Československú republiku a obnoviť historický svätoštefanský maďarský štát za podpory hitlerovského nacistického Nemecka.

Proti odhaleniu sochy bolo aj vedenie mesta Košice. No novodobí iredentisti, ktorí spochybňujú ustálený medzinárodnoprávny status quo, sa nevzdávali. Pre sochu vybrali súkromný pozemok. Vtedajšia štátna garnitúra, vládnuca za pomoci maďarských politikov len skonštatovala, že ide o súkromnú akciu. Zdalo sa, že občania „multikultúrneho“ mesta, ako Košice s obľubou označujú liberálne média, na túto provokáciu nezareagujú.

Tolerancia k novodobým prejavom maďarskému iredentizmu by však bola veľkou chybou. Proti odhaleniu sochy prišli protestovať slovenskí vlastenci a niektorí uvedomelí občania. Svojským spôsobom protestoval občiansky aktivista Peter Kalmus. Z pronárodných strán prišli na protest zástupcovia SNS. Významnú iniciatívu vyvinul vtedajší predseda MO Matice slovenskej Košice Dr. Jozef Mižák, ktorý zorganizoval košických matičiarov. Zišla sa ich takmer desiatka, za mladých matičiarov prišiel Tomáš Bičkoš.

Tento protest, ktorý zachytili aj masmédia, výrazne narušil akciu maďarských novodobých iredentistov, bol prejavom aktivity národných síl v Košiciach. Ukázal, že mesto Košice je slovenské aj duchom a ani dlhodobá cielená snaha o maďarizáciu mesta neostane bez odozvy.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

foto

Torzo sochy Jánosa Eszterházyho v Košiciach

Proslovenské sily sa schádzajú pred začatím protestu

 

2021-03-02T11:33:46+00:002 marca 2021 |Košický kraj|
X