Ivanské babie leto


//Ivanské babie leto

Hoci na obdobie babieho leta si v meteorologickom význame ešte budeme musieť chvíľu počkať, už v tejto chvíli poznáme obec, kde babie leto doslova vypuklo. Ivanské babie leto je už tradičným podujatím obce Ivanka pri Nitre, ktorá leží iba pár kilometrov od krajského mesta Nitra. Vďaka tunajšiemu miestnemu odboru Matice slovenskej sa konalo v obecnom parku už po dvanástykrát. Ivanské babie leto znamená podujatie plné aktivít venovaných celým rodinám. Jeho cieľom je tráviť spoločne čas všetkých generácií, podporiť komunitný život v obci a predovšetkým vytvoriť pestrý voľnočasový program pre deti a mládež. Druhý septembrový víkend si vďaka matičiarom mohli práve tí najmenší užiť naozaj dosýta.

Otvorenie sa konalo netradične – vypustením horiacich lampiónov starostkou obce Janou Maršálkovou. Folklór regiónu ožil vďaka vystúpeniam speváckej skupiny Ivančanka, folklórnej speváckej skupine Komňackí mládenci a kapele Cedronka. Už sa stalo tradíciou, že ivanské deti súťažia aj v obľúbenom vyrezávaní tekvíc a rôznych iných športových či vedomostných súťažiach. Lákadlom bola tento rok aj kúzelnícka šou Magic Tristan. Do spleti zaujímavých súťažných stanovíšť sa zaradil aj Dom Matice slovenskej v Nitre tvorivými vzdelávacími dielňami na tému Svätí sedmopočetníci. K tejto téme bola návštevníkom priamo na mieste sprístupnená aj samostatná výstava.

Na svoje si popri hudobných vystúpeniach prišli aj dospelí návštevníci. Vďaka členom OZ Oldtimer History Club Oponice sa prostredníctvom prehliadky starých automobilov mohli preniesť do dávnejších dôb. Pozornosť, okrem iných vozidiel, jednoznačne vzbudzovali preterkárska replika Škody 130 LR či Volkswagen Transporter. Nechýbala bohatá ponuka výborného občerstvenia. Celým podujatím sprevádzali Alena Černíková a Marek Látečka. Predsedníčka MO MS Ivanka pri Nitre Margita Račková vyjadrila poďakovanie všetkým svojim členom, ktorí ochotne prispeli pomocou k jednému z programovo najbohatších ročníkov.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a vďaka partnerom – obciam Ivanka pri Nitre a Čakajovce, Domu Matice slovenskej v Nitre a SNS.

text a foto: Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

Rôzne detské stanovištia podporovali súťaživosť, pohybové, ale aj vedomostné a vzdelávacie aktivity

Rôzne detské stanovištia podporovali súťaživosť, pohybové, ale aj vedomostné a vzdelávacie aktivity

Ivanske babie leto prilákalo celé rodiny

Ivanske babie leto prilákalo celé rodiny

redsedníčka MO MS Ivanka p. Nitre M. Račková s členmi OZ Oddtimer History Club Oponice

Predsedníčka MO MS Ivanka p. Nitre M. Račková s členmi OZ Oddtimer History Club Oponice

Deti plné očakávania záverečných výsledkov súťaží

Deti plné očakávania záverečných výsledkov súťaží

2019-09-13T14:03:50+00:0013 septembra 2019 |Nitriansky kraj|
X