Ivansky Deň rodiny sa stáva tradíciou


//Ivansky Deň rodiny sa stáva tradíciou

Deň rodiny sa v Ivanke pri Nitre konal 27. mája 2023 po tretíkrát. Aj tentoraz sa tešil veľkej účasti verejnosti. Cieľom Miestneho odboru Matice slovenskej Ivanka pri Nitre ako hlavného organizátora je prispieť do palety kultúrnych podujatí, ktoré sa dejú mimo centra Nitry – priamo v obci Ivanka pri Nitre. Dôležitým rozmerom je kresťanská tradícia a podpora vzťahov v rodine. Jednotlivé časti podujatia sú preto zamerané na všetky generácie s dôrazom na účasť celých rodín a ich vzájomný medzigeneračný dialóg.

V rámci tvorivých dielní predstavil najmladším návštevníkom Dom Matice slovenskej v Nitre blížiace sa 160. výročie Matice slovenskej a dôležitý kultúrny a kresťanský medzník, a to 1160. príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V príjemnom prostredí obecného parku sa v kultúrnom programe predstavili deti z MŠ a ZŠ Ivanka pri Nitre, hosťujúce folklórne skupiny Janíkovská studnička a Šuriančanka. Nechýbala ani domáca folklórna skupina Ivančanka. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Moja rodina. Verejnosť si mohla vychutnať aj občerstvenie od Lucii Poláčkovej.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Matice slovenskej a Obce Ivanka pri Nitre.

Veronika Bilicová

MO MS Ivanka pri Nitre

Autor fotografií/zdroje: Obec Ivanka pri Nitre, Michal Pekar, Veronika Bilicová

 

2023-05-31T14:21:33+00:0031 mája 2023 |Nitriansky kraj|
X