Janíkovské matičné slávnosti


//Janíkovské matičné slávnosti

V roku 2019 vstúpili janíkovskí matičiari do druhej dekády svojich vlastných folklórnych a národných slávností s pripomenutím si 25 rokov od prvých snáh o založenie matičného odboru. O tom, že nie je jednoduché organizovať jedno podujatie nepretržite už jedenásť rokov po sebe a pritom dosahovať jeho stúpajúcu kvalitu, ubezpečila prítomných vo svojom príhovore poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka NSK Eva Antošová. Zároveň vyzdvihla aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej v Janíkovciach pod vedením predsedníčky Oľgy Haringovej. Poďakovanie za matičnú činnosť vyjadril všetkým matičiarom a predsedníčke aj krajský predseda MS za Nitriansky kraj Ľubomír Kleštinec, ktorý podujatie navštívil aj z pozície vedúceho odboru kultúry NSK.

Organizátori Janíkovských matičných slávností rozšírili tento rok zoznam účinkujúcich o prezentáciu folklóru aj o súbory mimo okres Nitra, a to Šaľu a Nové Zámky. Najviac však prekvapil príchod vzácnych hostí z Chorvátskej republiky. Na dobre vybudovanej platforme dlhoročnej spolupráce Matice slovenskej Osijek a Janíkovce tohtoročné zahraničné turné svojho účinkovania uzatvorili krajania práve na Slovensku. Popri množstve iných podujatí, ktoré MO MS Janíkovce počas roka organizuje, treba z hlavy sňať pomyselný klobúk vďaky práve za podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tomto poli pracujú spolu s matičnými odbormi v Čakajovciach a Dražovciach. Preto jeden z najväčších potleskov patril na podujatí práve mládežníckemu a dospelému folklórnemu súboru Matice slovenskej Osijek, ktorí okrem iného predviedli aj choreografiu dražovskej folklórnej skupiny Tradícia. Choreografia bola prezentáciou minuloročnej tvorivej tanečnej dielne. Cieľom tvorivého vzdelávania bolo doplniť poznatky v oblasti tanečného folklóru a vzdelávania z doteraz sprostredkovaných vedomostí s priamou konfrontáciou jej nositeľov pod dohľadom odborníkov. Spolu s členmi Matice slovenskej Osijek účinkovali aj študenti hry na tamburínu z Batorek Tamburitza School v Osijeku.

Pódium v Janíkovciach však patrilo aj tým najmenším. V úvode sa predstavili škôlkári z miestnej MŠ, po ktorých nasledovalo vystúpenie detského folklórneho súboru Fatranček. Najmladšia časť folklórnej skupiny Sečkár z obce Močenok predstavila prevažne formou detských hier azda najširšie zostavené pásmo s presahom regiónu. Domácich potešili aj spevy skupiny Janíkovská studnička. Na podujatí nechýbala obľúbená a živelná folklórna skupina Tradícia. Popri skupine Sečkár sa ako nový hosť matičných slávností predstavil aj folklórny súbor Lóťanská dolina z Veľkých Loviec. Slávnosti sprevádzal hovoreným slovom podpredseda MO MS Janíkovce Pavol Halák.

Janíkovské matičné slávnosti sú však dvojdňovým podujatím. Deň pred folklórnou časťou matičiari organizovali športový deň v súťažiach rôznych disciplín s obľúbeným stolnotenisovým turnajom. Sobotné popoludnie patrilo aj histórii a sprevádzaniu hostí z Osijeku na Nitrianskom hrade s vyvrcholením priateľského družobného večera. Podľa slov poslanca MZ v Nitre Štefana Štefeka najsilnejším momentom slávností bola nedeľná svätá omša, na ktorej Slováci z Osijeku v barokovom Kostole sv. Peta a Paula v Janíkovciach spievali pieseň Paradise girl, Queen of Croats, čo vyvolalo potešenie mnohých prítomných veriacich. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Mesta Nitra, Matice slovenskej, Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej v Nitre. Osobitné poďakovanie patrí dlhoročným podporovateľom a sponzorom matičnej zahraničnej spolupráce poslancovi MZ Štefanovi Štefekovi a riaditeľovi Spojenej školy Slančíkovej 2 v Nitre Jaroslavovi Mačekovi.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Viac fotografií /autor foto: V. Bilicová/: https://www.facebook.com/dmsnitra/

Spoločná tanečná choreografia Osiječanov a Dražovčanov.

Spoločná tanečná choreografia Osiječanov a Dražovčanov.

 Študenti Batorek Tamburitza School spolu s matičiarmi z Osijeku.

 Predsedníčka MO MS Janíkovce O. Haringová spolu s predsedom MS Osijek A. Kuricom.

Predsedníčka MO MS Janíkovce O. Haringová spolu s predsedom MS Osijek A. Kuricom.

2019-10-09T13:13:21+00:009 októbra 2019 |Nitriansky kraj|
X