Je dôležité pripomínať si históriu nášho národa


//Je dôležité pripomínať si históriu nášho národa

Takýmto heslom som sa riadila, keď som  po tieto dni bola Dankou Červenákovou, pracovníčkou obecnej knižnice,  pozvaná do knižnice v obci Gemerská Poloma, aby som žiakom tunajšej základnej školy pripomenula život a dielo nášho rodáka a národovca Petra Kellnera Hostinského. Je to v období, kedy si pripomíname jeho okrúhle výročia, 200 rokov od jeho narodenia a 150 rokov od jeho smrti. A paradox je aj to,  že v tomto roku si tiež pripomíname 160. výročie vzniku Matice slovenskej, ktorej Peter Kellner bol spoluzakladateľom. Žiakom som vysvetlila poslanie Matice slovenskej a jej úlohu na uchovávanie kultúrnych a národných tradícií. Jednotlivé besedy boli uskutočnené s prihliadnutím na vekové kategórie, pričom neboli nudné, práveže mali inšpiratívny charakter a čo je dobré nemíňali sa účinku. Žiaci sa živo zaujímali nielen o nášho rodáka, ale aj slávnych spisovateľov pochádzajúcich z nášho regiónu. Besedy  Danka Červenáková  organizuje už niekoľko rokov a zároveň vždy pripraví aj ukážky knižných noviniek, ktorých nákup realizuje z finančných prostriedkov dotačného systému Fondu na podporu umenia.  Jej cieľom je vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Stále  pre nich vymyslí niečo nové, mladším ale aj starším žiakom – ako narábať s knihou,  alebo  ako sa orientovať v knižnici, ako z kníh získať potrebné informácie a do povedomia dáva odpoveď na otázku prečo je potrebné čítať knihy. V závere každej besedy bolo vyhodnotenie, vzájomné dopĺňanie a zistenia koľko si z toho zapamätali so zistením ako sledovali besedu. A myslím si, že sa to aj v plnej miere podarilo.

Mária Antalová – predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

Fotogaléria

2023-05-29T15:14:28+00:0029 mája 2023 |Košický kraj|
X