Jeseň Jána Navrátila


//Jeseň Jána Navrátila

V septembri tohto roku 2021  vyhlásila MO Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Sereď už 6. ročník regionálnej súťaže pre deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl pod názvom Jeseň Jána Navrátila. Súťažou sme si uctili  nášho rodáka spisovateľa pre deti a mládež Jána Navrátila, ktorého tvorbu poznajú aj deti ďaleko za hranicami Slovenska. Cieľom výtvarnej súťaže bola ilustrácia jeho tvorby ľubovoľnou technikou.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1.kategória materské školy, 2.kategória 1.stupeň základných škôl s prihliadnutím na vek dieťaťa.

Dňa 29.11.2021 sa stretla na MsÚ v Seredi porota výboru MO MS v zložení Jaroslava Práznovská- predseda, Hana Čížová a Slávka Kramárová, ktorá mala neľahkú úlohu. Do súťaže sa zapojilo spolu až 150 výtvarných prác, za MŠ 17 a ZŠ 133. Z oslovených MŠ a ZŠ sa zúčastnili nasledovné: MŠ Komenského A, MŠ Komenského B a MŠ Podzámska zo Serede, MŠ Budovateľská a MŠ Fučíkova zo Sládkovičova, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského zo Serede, ZŠ kráľa Svätopluka Šintava a ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo.

Konečné poradie:

I. kategória MŠ:

1. Simona Magnusová – MŠ Fučíkova Sládkovičovo

2. Alica Kolónyová        – MŠ Podzámska Sereď

3. Andrej Polák              – MŠ Komenského A Sereď

3. Natália Mačicová      – MŠ Budovateľská Sládkovičovo

Čestné uznanie:             Izabela Murčová – MŠ Komenského B

II. kategória ZŠ:

1.    Eliška Žemlová      – ZŠ J. A. Komenského Sereď

1.    Rafael Hesso          – ZŠ s MŠ  K. Kuffnera Sládkovičovo

2.    Patrik Duraj           – ZŠ J. A. Komenského Sereď

2.    Ella Hercegová      – ZŠ J. A. Komenského Sereď

3.    Nela Tkáčová         – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

3.    Klára Katreňáková- ZŠ J. Fándlyho Sereď

Čestné uznanie:     Emma Kramárová- ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Kristína M. Koštialová, Melánia Sásiková, Daniela Gréčová – skupinová práca, ŠKD pri ZŠ JAK Sereď

Víťazom blahoželáme a všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť.

Vzhľadom k pandemickej situácii prebieha oceňovanie Mestom Sereď individuálne.

2021-12-15T10:10:01+00:0015 decembra 2021 |Trnavský kraj|
X