„Kde bolo, tam bolo…“Medzi hlavných organizátorov regionálneho a celoslovenského kola literárnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas patrí už niekoľko rokov aj Matica slovenská. Súťaž sa každoročne koná v obci Drienčany, v pôsobisku Pavla Emanuela Dobšinského. Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Obec Drienčany, ECAV Drienčany, o. z. Valgata a už spomínaná Matica slovenská organizovali XVI. ročník regionálneho kola a XIV. ročník celoslovenského kola súťaže v prednese slovenskej rozprávky v dňoch 23. a 24. októbra 2019. V tomto roku sa stretlo v regionálnom a celoslovenskom kole vyše 100 účastníkov vrátane pedagógov, rodičov a metodikov z regionálnych osvetových stredísk. Súťaž sa realizovala v troch kategóriách pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V každej kategórii sa predstavilo počas obidvoch dní v priemere 12 súťažiacich. Detských recitátorov hodnotila odborná porota z rôznych kútov Slovenska. Počas obidvoch dní účastníci súťaže mohli navštíviť Pamätnú faru P. E. Dobšinského – Múzeum slovenskej rozprávky. Rozprávkovú pohodu dotvárali aj deti v dobových kostýmoch a ľudových krojoch. Pre účastníkov podujatia bola v kultúrnom dome inštalovaná výstava ilustrátora Miroslava Regitku, ďalej literárno-hudobné pásmo, venované spomienke na Jonatána Dobroslava Čipku pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, a určite ich potešila aj beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou.

 

V regionálnom kole súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas získali ocenenia:

 1. kategória
 2. miesto: Natália ĽUPTÁKOVÁ
 3. miesto: Gréta KROKAVCOVÁ
 4. miesto: Matej LAŠŠÁK
 5. kategória
 6. miesto: Filip KÁNTOR
 7. miesto: Miroslav ZÁVACKÝ
 8. miesto: Sara ŽABKOVÁ

Matej PSOTKA

III. kategória

 1. miesto: Vratko MANČUŠKA
 2. miesto: Adam GOMBALA
 3. miesto: Andrej FODOR

Miriam LÁSKOVÁ

V celoslovenskom kole bolo v závere podujatia vyhodnotenie súťažiacich a odovzdanie cien:

 1. kategória
 2. miesto: Emma KASÁŠOVÁ
 3. miesto: Veronika GBÚRIKOVÁ
 4. miesto: Natália ĽUPTÁKOVÁ
 5. kategória
 6. miesto: Filip KÁNTOR
 7. miesto: Klára JURÁŠOVÁ
 8. miesto: Tomáš FEHÉRPATAKY

III. kategória

 1. miesto: Dávid POLAN
 2. miesto: Pavlína PRASKAČOVÁ
 3. miesto: Vratko MANČUŠKA

Za organizátorov tejto jedinečnej literárnej súťaže sa chceme poďakovať všetkým obyvateľom obce Drienčany za úžasnú starostlivosť a príjemnú atmosféru, ktorú vedia vytvoriť. Poďakovanie patrí všetkým spoluorganizátorom ako aj pedagógom a rodičom za prípravu a vedenie detí k objavovaniu krásy slovenskej rozprávky.

 

PhDr. Ingrid Šulková,
riaditeľka DMS  Rimavskej Sobote

X