Navštívili klenot európskeho baroka


//Navštívili klenot európskeho baroka

Myslím, že pre väčšinu ľudí bola odvždy túžba veľa vidieť, veľa vedieť, a tak výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom pripravil pre svojich členov a sympatizantov zaujímavý poznávací zájazd za poznaním do českých miest. Dňa 14. septembra v ranných hodinách autobus plný matičiarov a sympatizantov sa vydal na cestu smerom na Veľkomoravské Mikulčice, kde sa nachádza najrozsiahlejšie slovanské archeologické nálezisko v Česku. Lokalita je chránená ako národná kultúrna pamiatka, ktorá predstavovala významné mocenské a duchovné stredisko Veľkomoravskej ríše. V areáli boli objavené základy veľmožského paláca, dvanástich kostolov, troch mostov a pohrebisko s viac ako 2 500 hrobmi. Rozloha zachovalých archeologických terénov je cca 50 hektárov a svojou jedinečnosťou a rozsahom patrí k svetovým archeologickým unikátom. V múzeu sme okrem výborného výkladu videli v projekcii, ako aj vo vitrínkach zachovalé nádherné šperky, náradie dennej potreby a usporiadanie celého hradišťa. Som presvedčená, že v každom z nás táto návšteva zanechala kus hrdosti na našich predkov, ich umnosť a zručnosť.

Ďalej naša cesta pokračovala k najpozoruhodnejšej svetskej stavbe stredoeurópskeho baraka do zámku Vranov nad Dyjí. Zámok vznikol prestavbou románskeho hradu a je po prvýkrát spomínaný v roku 1 100. Návštevníkom ponúka zámok tri prehliadkové okruhy. Interiéry zámku predstavujú predovšetkým monumentálny sálu predkov rodu Althannu z konca 17. storočia, patriace do klenotnice európskeho barokového staviteľstva.

Po ničivom požiari v roku 1665 vtisol zámku terajšiu podobu dvorný architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu. Dnes je zámok národnou kultúrnou pamiatkou.

Počasie na cestovanie bolo ideálne, lepšie sme si ani nemohli priať. Obohatení o nové poznatky sme sa vydali na spiatočnú cestu a naša nasledujúca zastávka bola v Znojme, kde sa práve konalo vinobranie. Tu sme si pochutili na jarmočnom jedle a burčiaku.

Cesta domov vo večerných hodinách ubiehala rýchlo, každý z nás si ukladal svoje zážitky a verím, že neľutoval príjemne prežitý deň za poznaním s Maticou.

Eva Nahálková
Foto: Mgr. Beňačková

2019-10-08T09:12:40+00:003 októbra 2019 |Trenčiansky kraj|
X