Knihomole 2020 boli súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva


//Knihomole 2020 boli súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Dom Matice slovenskej v Nitre sa počas septembra zapojil do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Podujatie vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou, pričom sa koná v 50 štátoch Európy. Slovenská republika je jeho súčasťou od roku 1993. Tento ročník bol zameraný na oslavu histórie a vzdelania, pričom obe oblasti sú neoddeliteľnou súčasťou každého roka. Na Slovensku sa realizovali podujatia pod hlavným mottom „Minulosť vzdeláva“.

Dom Matice slovenskej v Nitre sa do celoslovenského projektu zapojil 8. -9. septembra 2020 jedným zo svojich hlavných vzdelávacích podujatí, ktoré organizuje pod názvom Knihomole. Pokiaľ prvé dva ročníky boli zamerané na deti predškolského veku a prvý stupeň základných škôl, dva nasledujúce ročníky boli určené pre druhý stupeň základných škôl a prvé ročníky stredných škôl a gymnázií. Tento rok interaktívne vzdelávanie prinieslo aj novinku v podobe rozšírenia ponuky na dvojdňové podujatie. Nitriansky matičný dom tak reagoval na každoročne rastúci záujem škôl. Hoci podujatie bolo kvôli pandémii COVID – 19 presunuté z marca na začiatok školského roka, organizátori ho realizovali až v šiestich samostatných dvojhodinových vstupoch.

Ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť Knihomole zvolili pomocou osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika a obdobia 1. svetovej vojny. Výučbový proces mimo prostredia školy spestrilo podujatie atraktívnou formou prostredníctvom rozprávania, hudby, autentických vojenských piesní, ale aj interaktívnym prístupom cez tvorivé dielne. Kapitolu dejín 1. svetovej vojny vzdelávanie sprístupnilo ako našu nedávnu minulosť, priamu súčasť mnohých našich rodín s apelom na rozvoj kritického myslenia a dôrazom na prirodzené vlastenectvo bez nánosov extrémizmu. Knihomole 2020 predstavili osobnosť M. R. Štefánika aj v menej známom svetle, nie ikonicky, ale predovšetkým ako človeka, ktorý môže byť motiváciou aj pre súčasnú mladú generáciu. Nosnou myšlienkou vzdelávania bola oral history a spoznávanie pomocou zažitého procesu tvorby. Študenti si vypočuli reálne príbehy zo zachovaných legionárskych zápiskov a pamätí, ktoré im sprostredkoval PaedDr. Robert Žilík, predseda MO MS Mojmírovce. Vojaci bojujúci v Československých légiách boli pre študentov zo známeho prostredia – z povodia obcí Cabajského potoka. Počas vzdelávania videli zblízka rôzne dobové artefakty s kuriozitou vernej kópie posmrtnej Štefánikovej masky, ale aj originálu posmrtnej masky legionára Jozefa Žilíka, ktorého osud stretnutia so Štefánikom vyrozprávala časť celého konceptu podujatia – Kufor legionára.

Študenti si prešli tromi samostatnými výstavami – Osud legionárov Cabajského potoka z dielne Domu MS v Nitre a MO MS Mojmírovce, výstavou Generál na javisku Divadelného ústavu Bratislava a audiovizuálnou výstavou Zo školskej lavice priamo na front Spojenej školy Slančíkovej 2 Nitra. Organizátori aj napriek komplikovaných organizačným okolnostiam zachovali interaktívny charakter podujatia. Jeho návštevníci tak pocítili závan exotickej Francúzskej Polynézie, na chvíľu sa vcítili do domorodých obyvateľov a zaostrili na nich objektívom M. R. Štefánika. Sýta zeleň, palmy, červené antúrie, voňavé ibišteky, západ slnka, azúrové more postupne prezradili, čo má Štefánik spoločné so slávnym post impresionistom Paulom Gauguinom. Práve vzácne Gauguinove drevoryty objavené Štefánikom spoznali študenti cez svoje grafické odtlačky. Zložitú cestu návratu legionárov Transsibírskou magistrálou mapovali cez originálne symboly vkladajúce do nadrozmernej mapy sveta. Keďže neodmysliteľnou súčasťou každoročných Knihomol je aj aktívne spoznávať proces tvorby knihy, tento rok sa bližšie návštevníci zoznámili s knižnou novinkou Kebi ňebov kanás trúbev, ktorú predstavil priamo autor R. Žilík. Každá zúčastnená škola si z podujatia odniesla učebné pomôcky v podobe knižnej publikácie k téme vzdelávania – Fialky v okne, CD s historickým dokumentom Matice slovenskej a kvízového materiálu.

Veronika Bilicová

 

2020-11-03T13:47:03+00:0027 októbra 2020 |Nitriansky kraj|
X