Knihomole už aj vo Veľkých Lovciach


/, Správy z krajov/Knihomole už aj vo Veľkých Lovciach

Po uvoľnení opatrení a schválení možnosti usporiadať po pandémii kultúrne podujatia, venovali svoje prvé podujatie matičiari z Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Lovce rozvoju čitateľských zručností a podpore čítania všeobecne. Inšpiráciou pre tento zámer bolo pravidelné podujatie Knihomole Domu Matice slovenskej v Nitre. Matičný odbor si ponechal rovnomenný názov a v spolupráci so ZŠ s MŠ Veľké Lovce a  Miestnou knižnicou Veľké Lovce 21. júna vytvorili popoludnie plné slovenskej poézie a hudby. Jeho cieľom je rozvíjať národný, duchovný, kultúrny a spoločenský život v obci.

Svojou účasťou podujatie podporili Libor Kráľ, starosta obce Veľké Lovce, Jozef Záhumenský, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Veľké Lovce, Veronika Šándorová, farárka Reformovanej cirkvi, Pavol Klapica, farár Rímsko-katolíckej cirkvi a poslanci obecného zastupiteľstva. Svoje zastúpenie mali aj učitelia základnej školy, najmä vyučujúci slovenského jazyka. Predsedníčka MO MS Veľké Lovce Mária Rapavá privítala všetkých, ktorí sa zúčastnili a popriala im príjemné popoludnie. Programom sprevádzala Michaela Balážová.

Na úvod zaspievala FS Lóťanská dolina národnú pieseň „Slovensko krásna zem“ v hudobnom sprievode harmoniky Jozefa Pňačka. Do programu sa zapojil aj ďalší matičný súbor FS Fialka pod vedením Evy Oravcovej. Program plynulo pokračoval básňami, povesťami a sonetmi v podaní žiakov Dianky Pastvovej, Lauriky Dabrowskej, Sofii Tóthovej, Romanky Ďurinovej, Ninky Borikovej a Libušky Borikovej. Hudbou sa predstavili samotné vystúpenia Radky Némethovej a Dianky Pastvovej. Obe dievčatá spolu so seniormi Máriou Rapavou a Imrichom Borikom účinkovali aj v samostatnom koncerte akordeónového kvarteta ZUŠ Nové Zámky. Časť programu bola venovaná aj recitáciám básní v prevedení seniorov. Predstavili sa  Alžbeta  Pinčeková, Emília Chudivániová a Soňa Pietková. Predsedníčka MO MS Veľké Lovce Mária Rapavá pripomenula 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča a upriamila návštevníkom pozornosť na nový historický dokument Matice slovenskej.

Organizátori si spomenuli aj na Deň otcov, ktorým blahoželala bývalá predsedníčka MO MS Veľké Lovce Michaela Balážová. Na záver podujatia boli žiaci ZŠ odmenení knihou s venovaním matičného odboru. Predsedníčka Mária Rapavá zvlášť poďakovala obci Veľké Lovce za pomoc, ktorú MO MS neustále poskytuje. Poďakovanie patrilo aj všetkým za účasť a akúkoľvek pomoc pri organizovaní podujatia. Za svojich matičiarov M. Rapavá vyslovila nádej, že takéto podujatia budú robiť aj naďalej, a tým upevňovať národné povedomie mladšej generácie. Návštevníkov čakalo príjemné posedenie a občerstvenie. Celé podujatie sa konalo za dodržania aktuálne platných hygienických podmienok.

Mária Rapavá

predsedníčka MO MS Veľké Lovce

Autor fotografií: Michal Németh, Miestna knižnica Veľké Lovce

 

2020-07-03T13:40:12+00:003 júla 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X