Knižný dar, páračky, spievajúca babenka


/, Žilinský kraj/Knižný dar, páračky, spievajúca babenka

Milí matičiari, tak ako najprv pandemická situácia ochromila činnosť Miestneho odboru  Matice slovenskej v Trstenej i život v mnohých oblastiach, tak v dnešných dňoch dokonca  do našich životov neúprosne zasahuje  vojnová situácia. V našich príspevkoch približujeme činnosť, kde vyzdvihujeme  úctu medzi ľuďmi, vzťah k rodnej reči a zemi,  ľudské porozumenie, národné povedomie , krajanskú spoluprácu… Všetky tieto priority života sú v týchto dňoch hrubo pošliapané za našimi hranicami. Kde sa teda stratila ľudskosť, tolerancia,  demokracia? Je neuveriteľné, ako  sa ľudia nepoučili z obrovského utrpenia, nešťastia a ľudskej bolesti  z predchádzajúcej svetovej vojny. Veríme, že v mene všetkých matičiarov  vyjadrujeme hlbokú ľútosť  a nesúhlasné stanovisko s udalosťami, s agresiou na Ukrajine. Sme jednoznačne za mier a slobodu pre všetkých ľudí na celom svete.

I napriek náročnej dobe sa naši členovia MO MS v Trstenej v rámci krajanskej spolupráce zúčastnili niektorých aktivít  so Spolkom Slovákov v Poľsku ( ďalej SSP). Prvé stretnutie sa konalo dňa 24.10.2021 pri príležitosti oceňovania distribútorov a dopisovateľov pre časopis Život v Poľsku.  Prítomný bol generálny tajomník Ústredného výboru SSP  PhDr. Ľudomír  Molitoris, PhD.  a pani Jendraščáková.  Podujatie sa konalo v Dome slovenskej kultúry v  Kacvine, po ktorom nasledovala  svätá omša, ktorá bola odslúžená po slovensky aj po poľsky.  Na cintoríne sme vzdali úctu a poklonili sme sa zaslúžilým organizátorom časopisu Život, ktorí opisovali život Slovákov na Spiši a v jeho okolí. Ocenenie a poďakovanie získali  za svoju dlhoročnú prácu súčasní doručovatelia časopisu Život. Po krásnom kultúrnom programe nás naši krajania pohostili večerou a príjemným posedením.

V decembri 2021 pri priateľskom  stretnutí s našimi krajanmi SSP v klubovni v Jablonke bol im podpredsedkyňou  MO MS v Trstenej Helenou Mokrou odovzdaný darček od spisovateľky Anny Štúrovej, žijúcej v Dolnom Kubíne.  Našim krajanom darovala knihy o babici, ľudovej lekárky  pod názvom : „Spomienky na babku z Liesku“. Táto výnimočná žena si získala úctu a  mnohé jej liečebné postupy sa využívajú dodnes. V budúcnosti  plánujeme besedu s našou oravskou spisovateľkou, ktorá nám priblíži život lieseckej  ľudovej liečiteľky.

Páračky.  Slovo, ktoré u starších ľudí vyvoláva spomienky na mladé veselé časy a u mladých ľudí dávnu tradíciu. Je úžasné si takýto zvyk pripomenúť  a dokonca vlastnými rukami si ho aj vyskúšať. Dňa 9.01.2022 sme páračkové popoludnie v Slovenskom dome v Podvlku začali prehliadkou  výstavy detských prác a pokračovali  výmenou skúseností  z párania peria v minulosti.  Páračky boli obohatené  spevom slovenských ľudových piesni  a recitáciou básni v slovenčine našimi krajanmi. O dobrú náladu  sa po celý  čas starala ľudová kapela zo Zubrohlavy a deti z Podvlku. Nechýbala  ani ochutnávka  regionálnych špecialít.

Posledné stretnutie, ktoré v nás zanechalo veľmi  hlboké emócie bola marcová návšteva  Cecylie Czyszczoń,  najstaršej žijúcej Slovenky v Oravke v Poľsku. Babenka, ako ju každý volá, sa narodila 15.marca 1925. Áno, onedlho bude mať neuveriteľných 97 rokov.  Čo je však najúžasnejšie na tejto malej skromnej babenke  je to, že s úsmevom rozprávala o minulosti, ktorá naozaj nebola  jednoduchá. Prežiť obdobie vojny, povojnové odtrhnutie slovenského  územia, učiť sa nový jazyk, obdobie hospodárskej krízy,  čas  gazdovky,  od jari do jesene zohnuté chrbáty na poli… Na to  potrebovala celá jej rodina  naozaj veľa  síl. No i napriek  neľahkému osudu  najväčším prekvapením pre nás bolo, ako babenka po rozhovore s nami spievala jednu slovenskú pieseň za druhou.   Neuveriteľné.  Pani Cecylii i touto cestou želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody .

Veľa pokoja, zdravia a odhodlanosti  do nasledujúcich dní želáme  aj všetkým matičiarom.

Mgr. Jana Frančeková , MO MS v Trstenej

Foto: Helena Mokrá

2022-03-18T13:19:47+00:0018 marca 2022 |Zahraničie, Žilinský kraj|
X