Kolorit slovenského ornamentu 2019


//Kolorit slovenského ornamentu 2019

Vernisáž výstavy a odmeňovanie ocenených prác 9. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 2019, pod záštitou primátora mesta, ako sprievodné podujatie XXV. ročníka osláv DEŇ MESTA KOŠICE, sa začalo 2. mája o 15. hod. v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO na Cottbuskej 36 v Košiciach.
Slávnosť otvoril a prítomných privítal riaditeľ múzea Juraj Barla a slovo odovzdal moderátorovi podujatia Ing. Mgr. Antonovi Meteňkovi, PhD., predsedovi Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej – ďalšieho z hlavných organizátorov Ten predstavil hostí podujatia, námestníčku primátora mesta Košice, Mgr. Luciu Gurbáľovú, riaditeľku Štátnej vedeckej knižnice, PhDr. Darinu Kožuchovú, riaditeľa DMS v Košiciach, Michala Matečku a hlavnú organizátorku súťaže PhDr. Gabrielu Čiasnohovú, oblečenú v kroji. Moderátor, odetý v „lajblíku“, pripomenul 100. výročie oživotvorenie Matice slovenskej a 100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. V septembri si pripomenieme aj 70. výročie úmrtia Štefana Leonarda Kostelníčka, najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu. Moderátor ďalej uviedol niekoľko organizačných pokynov a pozvánok. Trvanie výstavy bude 14 dní. Prevzatie prác bude 3. júna 2019 od 9. hod. do 14. hod. a 21. júna 2019 od 10. hod. do 16. hod. v priestoroch Domu Matice slovenskej na Hlavnej 68, 2. poschodi. Matičná pochôdzka Majster Kostelníček v Košiciach sa bude konať dňa 5. 5. 2019 o 15. hod. pred Východoslovenským múzeom na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. Septembrový zájazd do Spišskej Starej Vsi „Po stopách Št. L. Kostelníčka“ sa uskutoční 21. 9. 2019, navštívime aj Spišskú Kapitulu a obecné múzeum Jána Lazoríka v Krivanoch.
Príhovor za Magistrát mesta Košice predniesla viceprimátorka mesta Mgr. Lucia Gurbáľová. Na ňu nadviazala novovymenovaná riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach PhDr. Darina Kožuchová.
V kultúrnom programe vystúpili speváčky ľudových piesní, „krojované“ žiačky zo ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach. Pripravila ich p. učiteľka Lenka Adzimová. 9-ročná Zuzana Štieberová a 10-ročná Barbora Papcunová zaspievali piesne „Chodila dievčina…“ a „Tota Heľpa…“.

Celý článok

 

Námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová sa prihovára prítomným

Námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová sa prihovára prítomným

Príhovor mala aj riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach PhDr. Darina Kožuchová

Príhovor mala aj riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach PhDr. Darina Kožuchová

Z plejády ocenených, po svoj účastnícky DIPLOM si prišli aj tieto malé ornamentalistky

Z plejády ocenených, po svoj účastnícky DIPLOM si prišli aj tieto malé ornamentalistky

Držitelia Ceny HUMNA

Držitelia Ceny HUMNA

Absolutórium si zaslúžili (I. miesto získali) Daniela Stuparová

Absolutórium si zaslúžili (I. miesto získali) Daniela Stuparová

Absolutórium si zaslúžili (I. miesto získali) Karol Jakubčák

Absolutórium si zaslúžili (I. miesto získali) Karol Jakubčák

2019-05-06T13:26:01+00:006 mája 2019 |Košický kraj|
X