Kolorit slovenského ornamentu zažiaril v Knižnici pre mládež mesta Košice


//Kolorit slovenského ornamentu zažiaril v Knižnici pre mládež mesta Košice

V rámci osláv XXX. jubilejného ročníka Dní Mesta Košice sa 7. mája 2024 v Knižnici pre mládež mesta Košice uskutočnila vernisáž výstavy a slávnostné vyhodnotenie 12. ročníka výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Táto súťaž, zameraná na kreslenie a maľovanie ornamentov, opäť pritiahla pozornosť širokej verejnosti a stala sa oslavou bohatstva a krásy slovenskej ľudovej ornamentiky.
Slávnostné podujatie otvorili zamestnanci knižnice Michal Slovenský a Ján Šimko. Privítali prítomných, zakladateľku súťaže Gabrielu Čiasnohovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Košiciach Martinu Matečkovú a porotkyne. Gabriela Čiasnohová nostalgicky poznamenala, že súťaž zakladala s nebohým bratom v Súkromnom etnografickou múzeu HUMNO, ktoré už žiaľ dnes neexistuje. Martina Matečková sa poďakovala knižnici za organizátorskú výpomoc a ocenila prácu pani Čiasnohovej. Následne všetkých vyzvala, aby sa naďalej venovali ornamentálnej tvorbe a takýmto spôsobom spoznávali a udržiavali dedičstvo našich predkov. S kultúrnym programom vystúpili detičky z Materskej školy na Palárikovej ulici 22 v Košiciach. Ľudové pásmo Hry a tance nacvičila Jana Rusnáková. Deti zaspievali štyri ľudové piesne: Nemám hlasu, A kedz ja maľučká drobná, Čučoriedky, černice, Moj ocec.
Kolorit slovenského ornamentu sa teší veľkej popularite už dvanásť rokov a podarilo sa mu vybudovať si silnú pozíciu medzi významnými kultúrnymi podujatiami v Košiciach. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 33 škôl a školských zariadení z toho 16 MŠ/materských škôl, 13 ZŠ/základných škôl a 1 SZŠ/súkromná základná škola, 2 ZUŠ/základné umelecké školy. Z neškolských organizácií to bol Denný stacionár pri Arcidiecéznej charite v Košiciach DPS. Súťažilo 157 účastníkov so 158-imi prácami. Porota udelila 5 prvých miest; 5 druhých miest; 5 tretích miest; dve účastníčky s 83 ročným vekovým rozdielom a ďalšie dve súťažiace s 87 ročným vekovým rozdielom – získali Cenu generácií. Cenu Domu matice slovenskej získalo 11 súťažiacich. 29 súťažiacich si prevzalo Účastnícky diplom. Do súťaže sa tradične okrem Košičanov úspešne zapojili deti a žiaci mesta Sabinov tiež dospelí z Malaciek a Važca. O cenu verejnosti, ktorá sa realizovala po 3x na facebookovej stránke Domu Matice slovenskej Košice sa uchádzalo 15 porotou najvyššie hodnotených prác. Cenu verejnosti získalo 5 prác s najvyšším počtom „páči sa mi/likeov“.
Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a s finančnou podporou OC Zemplín, Matice slovenskej a rodiny Čiasnohovcov. Organizátormi súťaže boli Gabriela Čiasnohová, Knižnica pre mládež mesta Košice a Dom Matice slovenskej Košice.

Výstava potrvá v Knižnici pre mládež mesta Košice do 21.5.2024. Následne si jednotlivci budú môcť prevziať svoje práce.
15 najvyššie ocenených prác bude vystavených:
Pobočka KMK Nezábudka, 3.6.2024 – 28.6.202
Pobočka KMK Humbuk, 1.7.2024 – 31.7.2024

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice
foto: Knižnica mesta Košice

 

 

2024-05-17T13:22:03+00:0017 mája 2024 |Košický kraj|
X