Košice si slávnostným koncertom pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky


//Košice si slávnostným koncertom pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky

Štvrtkový podvečer 23.2.2023 bol špecifický významnou udalosťou. V tento deň sa uskutočnil slávnostný koncert, ktorým sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Podujatie zorganizoval Dom Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Juh a konalo sa v Kultúrno-spoločenskom centre JUŽAN.

Toto mimoriadne výročie našich novodobých slovenských dejín by sme mali mať všetci Slováci a Slovenky zlatými literami zapísané v našich srdciach. Naša Slovenská republika je mladučká, 30 rôčkov už symbolizuje dospelosť v ponímaní ľudského života, ale v porovnaní s mnohými civilizáciami, ktoré pretrvali, sme stále iba deťmi.

Slávnostný koncert otvorila Slovenská štátna hymna. Celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka Soňa Kostrábová.

Úvodný príhovor predniesol predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Priblížil dlhú dejinnú cestu nášho malého, ale húževnatého národa. Aby došiel k januáru 1993 musel si veľa vybojovať a pretrpieť. Toto úsilie sa nevzťahuje iba k predchádzajúcim desaťročiam, ale treba sa ponoriť historicky ďalej. Prvou vlnou slovenského národného obrodenia, ktorú charakterizuje generácia bernolákovcov sa začala formovať kultúrna svojbytnosť nášho národa a piliere slovenskej štátnosti. Kodifikovala sa prvá spisovná slovenčina, dôležitým počinom bolo založenie Slovenského učeného tovarišstva a ďalšia systematická činnosť bernolákovcov v prospech slovenského národa. Nasledovala generácia Všeslávie. Po nich nastupuje generácia štúrovcov, ktorá dovŕšila dielo bernolákovcov a prišla s vyspelým politickým programom, s prvkami občianskymi a sociálnymi.

Následne vystúpila starostka Mestskej časti Košice-Juh Anna Súkeníková. Tá vyzdvihla, že aj ako mladá republika máme čo ponúknuť svetu. Pri pocite hrdosti na našu republiku nesmieme zabúdať ani na súčasnú kultúru a umenie, excelentné výkony našich športovcov, predstaviteľov z oblasti vedy a výskumu, zdravotníctva a ďalších odvetví, kedy sa o našej malej krajine dozvedajú prostredníctvom veľkých výsledkov prác našich odborníkov.“

Posledným rečníkom slávnostného podujatia bol zástupca starostky Viliam Knapp, ktorý dal na vedomie, že zástupcovia Matice slovenskej majú v mestskej časti Košice-Juh dvere otvorené a že vzájomná spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom období.

Po podnetných príhovoroch nasledoval bohatý kultúrny program v podaní Detského folklórneho súboru HANIČKA, ktorý mal pripravené tanečné i spevácke vystúpenia. V podaní komorného súboru Jantar Brass zaznela Fanfára od Jiřiho Lineka. Gitarový súbor Základnej umeleckej školy Jantárova 6 si pripravil titulnú znelku k seriálu Hra o tróny, ktorý vznikol na základe knižnej predlohy fenomenálneho spisovateľa Georga R. R. Martina. Nasledovalo generačné preklenutie a svojím spevom sa o slovo prihlásil južanský spevácky súbor RUŽA. Ďalej pokračovala matičná ženská spevácka skupina Studnička z Čakanoviec. Záver podujatia patril hymnickej piesni Kto za pravdu horí.

Dom Matice slovenskej v Košiciach sa podujal uskutočniť dôstojnú spomienku na vznik Slovenskej republiky. S požiadavkou o spoluprácu sme oslovili starostku mestskej časti Annu Súkeníkovú a zástupcu starostky Viliama Knapa. Vyjadrujem veľké potešenie nad tým, že súhlasili a že Košice sa stali jedným z mála miest a obcí, ktoré si toto významné výročie pripomenuli. Pevne verím v našu ďalšiu úspešnú spoluprácu v organizovaní zaujímavých matičných podujatí. Veď, kto iný, ak nie Matica slovenská ako naša najstaršia kultúrna ustanovizeň by mala zjednocovať slovenský národ.

Na záver slová predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera:

 „Nezabúdajme na tých, ktorí zomreli za našu republiku, boli perzekvovaní, potlačovaní, lebo práve oni sú nám pomyselným svedomím aj výkričníkom v tom zmysle, že veľkou morálnou povinnosťou nás súčasníkov je za každú cenu udržať toto veľké dedičstvo, postupne ho rozvíjať, aby sme sa nespreneverili tejto obeti našich predchodcov. Našou najdôležitejšou úlohou je, aby sme Slovenskú republiku odovzdali našim deťom a vnúčatám, lebo toto dedičstvo nepatrí len nám, ale patrí ďalšej generácií Slovákov, ktorí sa len narodia.“

 

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: MČ Košice-Juh

 

 

2023-03-15T10:27:01+00:0015 marca 2023 |Košický kraj|
X