Košickí matičiari očistili pamätník matičiara a župana JUDr. Jána Rumanna


//Košickí matičiari očistili pamätník matičiara a župana JUDr. Jána Rumanna

V roku 2019 si pripomíname významnú udalosť v histórii Miestneho odboru Matice slovenskej Košice, 100. výročie od jeho založenia. Zakladajúce valné zhromaždenie nášho MO MS sa konalo 10. 11. 1919 vo dvorane Župného domu v Košiciach. Pri príležitosti prípravy osláv tohto veľkého sviatku vznikla výzva, pre matičiarov, najmä mladšie ročníky, aby v mesiacoch august – október sa podieľali na očistení hrobov významných matičiarov, našich bývalých členov, či očistení pamätníkov a pamätných tabúľ v meste Košice. Na výzvu reagovali košickí matiční aktivisti Anton Meteňko, Andrej Andrejčák a Marek Meteňko. Dňa 19. augusta 2019 v popoludňajších hodinách na košickom verejnom Cintoríne sv. Rozálie sa zastavili pri pamätníku košického matičiara (predsedu MO MS Košice 1920 – 1922) a župana košickej veľžupy JUDr. Jána Rumanna (* 1876, † 1925). Významnou pamiatkou na túto osobnosť je monumentálny pomník (hrob s bustou a pamätníkom), neprehliadnuteľný je elipsovitý nápis na pamätníku:

Traja Košičania s hrôzou zistili neblahý stav hrobového miesta (silne zarasteného popínavými rastlinami, obrubník bolo v niektorých miestach len tušiť). „Vysúkali si rukávy“ a pustili sa do práce. Kopila sa halda odstránenej haluziny, vyvalený kus betónu z obrubníka našiel opäť svoje miesto. Svoje kontúry opäť ukázal obrubník okolo pamätníka v pôvodnej štruktúre, štvrťkruh s polomerom okolo 10 m. Pamätník by potreboval veľkú rekonštrukciu (kovová aj mramorová časť, ale najmä narušený základ z tehál) a následne pravidelnú údržbu.
Necitlivý bol prístup osôb pri dopĺňaní príslušenstva susedného hrobu (nevhodne umiestnená lavička). No najväčším nebezpečím sú veľmi vysoké ihličnany (riešením by bolo ich spíliť), ktoré pri zlomení by mohli poškodiť pamätník.
Prvá matičná brigáda dopadla nad očakávanie úspešne. Náradie: rýle, motyky, hrable, lopatu, sekerku, zo svojej záhradky poskytla p. Anička Meteňková.

Text a foto: Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.
MO MS Košice

Zohraná dvojica brigádnikov pri úprave hornej časti pamätného miesta

Zohraná dvojica brigádnikov pri úprave hornej časti pamätného miesta

Ťažký betónový obrubník vrátili na miesto skúsení matadori

Ťažký betónový obrubník vrátili na miesto skúsení matadori

Pietne miesto košického matičiara a župana košickej veľžupy JUDr. Jána Rumanna pred a po zásahu košických matičných aktivistov

Pietne miesto košického matičiara a župana košickej veľžupy JUDr. Jána Rumanna pred a po zásahu košických matičných aktivistov

 

2019-09-05T14:33:40+00:005 septembra 2019 |Košický kraj|
X