Krajská rada Matice slovenskej Trnavského kraja zasadala v Skalici


//Krajská rada Matice slovenskej Trnavského kraja zasadala v Skalici

Krajská rada MS TT SK zasadala 21.4. 2023 v okresnom meste Skalica. Pred samotným rokovaním poskytol predseda Krajskej rady MS rozhovor pre miestnu televíziu a následne sme sa už zvítavali v zasadacej miestnosti.

Veľmi milého privítania sa nám  dostalo od primátorky mesta O . Luptákovej, ktorá nás prijala v zasadačke MsÚ Skalica, popriala nám úspešné rokovanie a vyslovila presvedčenie, že mesto Skalica bude Matici slovenskej vždy nápomocné.

Na úvod  ženský spevácky zbor z Petrovej Vsi zaspieval ľudové  piesne  z tohto regiónu.

Potom sa už ujal vedenia zasadnutia predseda Krajskej rady  Martin Bodis. Zhodnotil plnenie úloh od posledného zasadnutia v Galante- účasť na Valnom zhromaždení MS v Abraháme, 100. výroční osláv založenia MO MS v Trnave zároveň skonštatoval, že kalendár podujatí zatiaľ nie je spracovaný a pozvánky sa posielajú emailom  a v okresoch Hlohovec a Piešťany treba vyvinúť úsilie na založenie MO MS. Krajská rada sa dohodla, že listom oslovia starostov obcí, riaditeľov škôl o spoluprácu pri založení.

Predseda Krajskej rady k slovu vyzval  Petra Schvantnera,  tajomníka MS a riaditeľa Domu MS v Galante, ktorí prítomných oboznámil s aktivitami MS v nasledujúcom období. Najbližšie 23.3.2023 sa uskutoční v Skalici – 200. výročie narodenia Jozefa Podhradského, evanjelického kňaza, pedagóga a spisovateľa, 26.5.2023 Kantiléna v Galante, festival piesní Karola Duchoňa v Galante, v dňoch 4.,5., a 6.8.2023 národné matičné slávnosti v Martine, 4.8.2023 Vatra zvrchovanosti v Galante, Snem MS v Martine 21.10.2023.

V krátkej prestávke pri káve a skalickom trdelníku nás potešil krásnymi ľudovými piesňami mužský spevácky zbor z Prietržky.

Zasadnutie KR MS TTSK bolo rozšírené aj o miestne odbory z okresov Senica a Skalica, preto sa o svojej činnosti vyjadrili aj prítomní predsedovia jednotlivých miestnych odborov, ktorí zastupovali MO Prietržka, Petrova Ves, Senica, Kopčany, Holíč. Členovia krajskej rady informovali aj o svojich miestnych odboroch a to boli Miestne odbory Cífer, Galanta, Abrahám, Trnava , Šintava a Majcichov.  Diskusia bola veľmi prospešná, navzájom sme sa informovali o akciách ktoré v priebehu roka pripravujeme, prípadne sa ich na pozvanie iných organizácií a miestnych odborov zúčastňujeme.

Čas rýchlo plynul a nás čakala cesta zo Skalice do svojich domovov. Priateľským podaním rúk sme sa rozlúčili a zároveň dohodli, že ďalším miestom zasadnutia KR MS TTSK bude Trnavský región. Tešíme sa na ďalšie rokovanie KR MS TT SK a veríme, že sa nám podarí založiť v okresoch Hlohovec a Piešťany ďalšie miestne odbory.

Anna Klementová

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

 

Fotogaléria

2023-04-26T12:06:20+00:0026 apríla 2023 |Trnavský kraj|
X