Krajské kolo Šalianskeho Maťka v Košiciach – prezentácia tých najlepších z okresných kôl


//Krajské kolo Šalianskeho Maťka v Košiciach – prezentácia tých najlepších z okresných kôl

V piatok dňa 17.2.2023 sa v Kultúrno-spoločenskom centre Mestskej časti Košice-Západ Átrium klube uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V školskom roku 2022/2023 ide už o 28. ročník tejto súťaže. Hlavným organizátorom bol Dom Matice slovenskej Košice v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach a Mestskou časťou Košice-Západ. Starostovi tejto mestskej časti Mgr. Marcelovi Vrchotovi patrí veľká vďaka za poskytnutie priestorov pre súťaž.

Úvodným slovom sa prítomným prihovorila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková, Všetkých srdečne privítala, zdôraznila ako súťaž formuje vzťah detí k nášmu literárnemu bohatstvu a k našej histórii, zároveň predstavila vysoko erudovanú 9-člennú porotu. Predsedníčka poroty PhDr. Miroslava Lauffová následne všetkých oboznámila s organizačnými pokynmi.

Každá z troch kategórií mala pre svoj prednes pridelenú vlastnú miestnosť. Pred samotnými prednesmi prebehli krátke dychové či iné cvičenia, ktoré boli aj úsmevným štartom do súťaže, ale zároveň poslúžili pre zbavenie sa zlomkov trémy. Po krátkych rozcvičkách prebehla už samotná súťaž.

Krajské kolo je prehliadkou víťazov z okresných kôl. Dá sa povedať, že sa jedná už o tých najlepších z najlepších. V žiadnom prípade nemôžeme porovnávať okresné kolo s krajským. Všetky deti podali vynikajúce výkony, nebolo badať trému, ale bolo vidieť vynikajúcu pripravenosť daných detí pre krajské kolo.

Po prednese všetkých súťažných povestí bola vyhlásená prestávka na občerstvenie a zároveň prebiehala porada poroty. V každej kategórií bol aj tentokrát pripravený rozbor prednesov v podaní porotcov s tým, že rodič i pedagóg mal možnosť sa opýtať odbornej poroty, ako do budúcnosti zlepšiť a ešte lepšie pripraviť deti do ďalších rokov. Tí, ktorí chceli si odnášali cenné rady.

Šaliansky Maťko je súťaž. Všetky deti už od školských kôl, ktoré sa odhodlali pre túto súťaž sú samo o sebe výnimočné, nebojácne a pre svojich rodičov sú víťazi. Ale v súťaži sa musí rátať aj s prehrami. A práve prehry by mali byť hlavným hnacím motorom do budúcnosti, ako sa stať ešte lepším. Lebo iba zdokonaľovaním a vlastným chcením sa dajú dosiahnuť veľké veci. A túto silu hnacieho motora treba vštepovať deťom od malička, pretože už sama súťaž je príprava detí na „skutočný“ život.

Vyhlásenie výsledkov prebehlo v podaní zástupcu starostu JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD. Obsahovo hodnotné knihy s povesťami odovzdala súťažiacim riaditeľka DMS Košice Martina Matečková.

Odborná porota skonštatovala, že toto krajské kolo bolo na mimoriadne vysokej úrovni. Na celoslovenskom kole v Šali budú náš Košický samosprávny kraj reprezentovať víťazi z jednotlivých kategórií. A samozrejme, že im všetci držíme palce, aby sa vrátili aj s cenným víťazstvom.

Výsledková listina krajského kola súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

I. kategória

  1. miesto: Soňa Baranová, ZŠ Družicová 4, Košice
  2. miesto: Dorota Jenčová, ZŠ Krosnianska 4, Košice
  3. miesto: Tereza Sakáčová, ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

II. kategória:

  1. miesto: Gregor Slivka- ZŠ Komenského 3, Smižany,
  2. Martin Zavadský- ZŠ Považská 12, Košice, Alena Dzurdženíková – ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornád
  3. miesto: Alex Vavrek – ZŠ Belehradská 21, Košice, Lukas Oliver Kurák – ZŠ M.R. Štefánika, Trebišov

III. kategória:

  1. miesto: Dominika Jurčenková – ZŠsMŠ, Zalužice
  2. miesto: Izabela Toporová – EGJAK, Škultétyho 10, Košice, Darja Mačingová – ZŠ Malá Ida
  3. miesto: Tereza Tverďáková-ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice, Ladislav Kliment – Gymnázium Alejova 1, Košice

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: Vladimír Kyjovský, Dis. art.

 

 

 

2023-02-27T13:38:53+00:0027 februára 2023 |Košický kraj|
X