Krajské kolo Šaliansky Maťko J.C. Hronského


//Krajské kolo Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Opäť po roku sa v Košiciach organizovalo Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 27. ročník tohto podujatia sa konal v utorok 25.2.2020 v priestoroch Átrium klubu mestskej časti Košice-Západ, Zuzkin park 4, Košice. Krajské kolo organizačne zabezpečuje Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach. DMS Košice prispel do súťaže aj knižnými cenami. Úvodné slovo patrilo starostovi MČ Košice-Západ Mgr. Marcelovi Vrchotovi, ktorý sa prihovoril všetkým zúčastneným, následne sme sa už ponorili do počúvania umeleckého prednesu povestí v podaní šikovných žiakov a žiačiek.

Zúčastnilo sa 33 súťažiacich v troch kategóriách. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Eva Grohová.

V kategórii I (2.-3 ročník) zvíťazili:

  1. Lýdia Mikušáková (ZŠ M. Lechkého, Košice)
  2. Daniel Jozef Wolczko (ZŠ J. Urbana Košice), Nela Sikorai (ZŠ Lastomír)
  3. Matúš Frič (ZŠ Zakarpatská, Rožňava), Agáta Sofia Gajdošová (ZŠ Družstevná pri Hornáde)

V kategórii II (4.-5. ročník) zvíťazili:

  1. Šarlota Šustrová (ZŠ Krosnianska, Košice)
  2. Darja Mačingová (ZŠ Malá Ida)
  3. Lea Boltvanová (ZŠ Pionierov, Rožňava), Alexandra Polanová (ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice), Sára Vargovčáková (ZŠ Kežmarská, Košice)

V kategórii III (6.-7. ročník) zvíťazili

  1. Sára Štofanová (ZŠ Staničná, Košice)
  2. Júlia Kačenková (ZŠ Komenského, Smižany), Martina Klobošicová (CZŠ a MŠ Sv. Gorazda, Košice)
  3. Dominika Hakulinová (ZŠ Bernolákov, Košice), Zuzana Szattlerová (ZŠ Budimír)

Víťazom z každej kategórie srdečne blahoželáme a 20.3.2020 budeme držať palce pri reprezentovaní nášho kraja na celoštátnej súťaži v Šali.

Text: Michal Matečka, riaditeľ DMS Košice

Foto: CVČ-RCM

2020-03-11T16:54:36+00:0011 marca 2020 |Košický kraj|
X