Krajské majstrovstvá Matice slovenskej v kolkoch


//Krajské majstrovstvá Matice slovenskej v kolkoch

Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica bol, z poverenia krajskej rady, aj tentoraz organizátorom Majstrovstiev Banskobystrického samosprávneho kraja v kolkoch, v disciplíne 60 hodov združených. Tie sa Znelkou Matice slovenskej začali takmer presne o 10.00 hod., v sobotu 11. mája, na kolkárskej štvordráhe Mestského športového areálu v Žarnovici.

V úvode riaditeľ súťaže Jozef Piecka, člen KR a tajomník MO, zvlášť privítal hostí, ktorí pozvanie na súťaž prijali, a to reprezentantov MO Kremnica, Fiľakovo a Šiatorská Bukovinka. Účastníkov privítala aj primátorka mesta Alena Kazimírová, ktorá bola aj jednou zo súťažiacich, rovnako ako predsedníčka MO MS Žarnovica Anna Benčatová. Následne riaditeľ súťaže menovite privítal členov hosťujúcich MO, odovzdal im Pamätný list a primátorka prezentačné materiály mesta.

Pôvodne bolo prihlásených 16 žien a 18 mužov, teda malo byť spolu 34 účastníkov. Dvaja z Fiľakova a jeden zo Šiatorskej Bukovinky svoju neúčasť však ospravedlnili a tak nakoniec na dráhy nastúpilo 31 účastníkov. Štyria boli zo Šiatorskej Bukovinky a po dvaja z Kremnice a z Fiľakova. Domácich bolo spolu 23 a teda mali aj reálne najväčšie ambície na dobré umiestnenia. Oproti predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet vekových kategórií, aby sa aspoň čiastočne odrazil aj vek členskej základne Matice slovenskej. Pribudla kategória senioriek i seniorov C.

Ženy i muži tak súťažili v štyroch vekových kategóriách, pričom súťaž trvala rovných päť hodín.

Poradie a výsledky v jednotlivých kategóriách:

juniorky a ženy (19 až 49 ročné):

 1. Martina Okuliarová 168 kolov
 2. Jana Brigantová (obe Žarnovica) 116
 3. Jana Kyzúrová (Fiľakovo) 83

seniorky A (50 až 59 ročné):

 1. Martina Thonhauserová 230
 2. Ivana Jančoková 203
 3. Alena Kazimírová (všetky Žarnovica) 166

seniorky B (60 až 69 ročné):

 1. Katarína Šavoltová 208
 2. Anna Mašíčková 186
 3. Eva Káčerová (všetky Žarnovica) 138

seniorky C (70 ročné a staršie):

 1. Mária Kopernická 162
 2. Elena Debnárová 144
 3. Anna Benčatová (všetky Žarnovica) 139

juniori a muži (19 až 49 roční)

 1. Richard Greguš 274 (najlepší výsledok súťaže)
 2. Slavomír Dúchaj 239
 3. Gregor Kršjak (všetci Žarnovica) 226

seniori A (50 až 59 roční):

 1. Marián Sedliak (Žarnovica) 235
 2. Ján Lupták (Šiatorská Bukovinka) 222
 3. Richard Horváth (Kremnica) 129

seniori B (60 až 69 roční):

 1. Jozef Šavolt 267
 2. Jaroslav Krnáč 216
 3. Jozef Piecka (všetci Žarnovica) 213

seniori C (70 roční a starší):

 1. Matúš Lupták (Šiatorská Bukovinka) 212
 2. Ivan Kunský (Žarnovica) 209
 3. Juraj Badinka (Šiatorská Bukovinka) 174 kolov.

Najlepšie trojice v každej kategórii boli ocenené športovými pohármi. Z 24 ich tak 19 získali členky a členovia MO MS Žarnovica. O bohaté pohostenie počas celej súťaže sa postarali viacerí členovia usporiadajúceho odboru a prispeli aj hostia z Fiľakova a Šiatorskej Bukovinky. Vďaka patrí členkám Kolkárskemu oddielu Žarnovica Sofii Frimovej a Adriane Thonhauserovej, ktoré sa striedali pri rozhodovaní i predsedovi tohto oddielu Radoslavovi Fúskovi st., ako hlavnému rozhodcovi.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Matice slovenskej v Roku slovenských žien v národnom hnutí. Celé bolo v priamom prenose na Youtube a pod názvom „Majstrovstvá kraja Matice slovenskej v kolkoch 2024“ je možné si ho tam aj kedykoľvek pozrieť.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a Ing. Jozef Šavolt

 

 

Text k foto:

1 – Pripravené ocenenia

2 – Úvodné privítanie hostí

3 – Časť účastníkov

4 – Najúspešnejšia dvanástka žien

5 – Tucet najúspešnejších mužov s primátorkou mesta

 

 

2024-05-14T12:18:56+00:0014 mája 2024 |Banskobystrický kraj|
X