Krásne životné jubileum – 90 rokov dlhoročnej matičiarky Anny Šamudovskej


//Krásne životné jubileum – 90 rokov dlhoročnej matičiarky Anny Šamudovskej

Pani Anna Šamudovská je dlhoročná a do dnešného dňa aktívna matičiarka MO MS v Trnave pri Laborci. V roku 2009 bola na podnet pani Anny Šamudovskej obnovená činnosť MO MS v Trnave pri Laborci a následne bola zvolená za predsedníčku MO. Počas rokov jej pôsobenia ako predsedníčky MO bolo hlavné úsilie jej práce venované obnoveniu slávnosti Gaňovej Tarnavy ako pripomenutie si významného rodáka obce profesora Viliama Gaňa. (Viliam Gaňo bol vynikajúcim pracovníkom v odbore československej pedagogiky a zakladateľom slovenskej špeciálnej pedagogiky, zároveň bol aj zakladateľom prvých ústavov pre zdravotne postihnutých.) Vyvrcholením úsilia predsedníčky a členov MO MS bolo postavenie pamätníka a zriadenie pamätnej izby Viliama Gaňa. Pamätná izba obsahuje artefakty späté so životom a prácou Viliama Gaňa, ako aj ukážky jeho tvorby či pomôcky na výučbu postihnutých detí. Z jej pera vyšla aj kniha o tomto rodákovi pod názvom Viliam Gaňo – Vo svetle svojho rodiska.

Pani Šamudovská je vo svojom vysokom veku stále veľmi aktívna a srdcom zapálená matičiarka, čoho mohli byť svedkom aj riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko a tajomník MS Viliam Komora. Nielen títo vedúci predstavitelia MS, ale aj jednotliví riaditelia a zamestnanci DMS a OP navštívili pamätnú izbu Viliama Gaňa počas porady a odborného školenia pracovníkov MS, ktoré sa konalo v júni 2019. Prítomní vysoko ocenili pripravený program, ochotu, dobrosrdečnosť a pohostinnosť matičiarov MO MS v Trnave pri Laborci. Osobitne vysoko vyzdvihli prácu a sa poďakovali pani Anne Šamudovskej za prehliadku a výklad k pamätnej izbe.

Pani Anna Šamudovská v uplynulých dňoch oslávi 90. narodeniny. Celý svoj život zasvätila poctivej a obetavej práci aj na poli Matice slovenskej, za čo je srdečne ďakujeme. Jej zápal a chuť do práce je povzbudením a inšpiráciou pre mnohých mladších. Do ďalších rokov života a práce jej želáme najmä pevné zdravie, veľa energie a síl, pohody a spokojnosti.

DMS Michalovce

2019-11-15T12:45:41+00:0015 novembra 2019 |Košický kraj|
X