Kubo z Rumunska v Budmericiach

Uplynulo štvrťstoročie od nadviazania družobných vzťahov medzi Budmericami a rumunským mestom Nadlak a Miestnym odborom Matice slovenskej v Budmericiach a Základnou organizáciou Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku v Rumunsku. Bola to vôbec prvá dohoda o cezhraničnej spolupráci slovenskej obce s rumunsko-slovenským mestom, v tomto centre našich krajanov.
Hneď od začiatku sa pri vzájomných návštevách vytvárali obojstranne srdečné, priam rodinné vzťahy, ktoré v rôznych oblastiach činností trvajú a rozvíjajú sa doteraz. Najnovšie začiatkom apríla naši krajania opäť prišli na Slovensko z iniciatívy a organizačného zabezpečenia ich trojdňového pobytu predsedom Spolku Slovákov z Rumunska Rudolfom Hajdukom, poslankyňou Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača Mgr. Monikou Luknárovou, starostom obce Budmerice PhDr. Jozefom Savkuliakom a predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach Alenou Kadlečíkovou. Teraz to boli divadelní ochotníci z radov stredoškolských študentov Teoretického lýcea J. G. Tajovského z Nadlaku.
Po dvoch predstaveniach hry Jozefa Hollého v Bratislave ich cesta viedla do Budmeríc. Starosta obce ich privítal v Pálfiovskom kaštieli, kde ich oboznámil s históriou obce i národnej kultúrnej pamiatky, v ktorej sa nachádzali. V etnografickom múzeu Budmerická izbička, ktoré spravuje Miestny odbor MS, si prezreli zbierku historických artefaktov a ochutnali chýrne domáce budmerické koláče od matičiarok. Potom odišli na cintorín, kde na pietnom mieste posledného odpočinku pre všetkých Slovákov, ktorých „vietor osudu odvial z rodnej zeme“, symbolizujúcom ich návrat na slovenskú rodnú zem, im prejavili úctu položením prsti zeme z Nadlaku.

Náročný program dňa pokračoval v kultúrnom dome. Dlhoročná obetavá organizátorka a režisérka Divadla Nádej profesorka PhDr. Elena Kmeťová sa znova vrátila k Jozefovi Hollému a jeho Kubovi po viacerých inscenáciách hier slovenských autorov. Veľmi vtipne aranžovaným predstavením s hercami v dobových krojoch aj s neobvyklým obsadením, keď niektoré úlohy mužov hrali dievčatá a ženských úloh sa úspešne zhostili chlapci. A veruže všetci účinkujúci hrali veľmi presvedčivo, lebo až v závere vystúpenia pri predstavovaní jednotlivých účinkujúcich diváci zistili, kto vlastne bol pod maskou ženy, či muža a odmenili ich výkony už v priebehu dvoch predstavení v Bratislave i Budmericiach niekoľkonásobným potleskom. Ocenili aj verbálny prednes textov v čistom slovenskom jazyku napriek tomu, že časť hercov pochádza zo zmiešaných rodín rumunsko-slovensko-maďarských, ktorých otec alebo matka má slovenské korene. Zlatým klincom bola scénka svadobného obradu s hudobným sprievodom dychovej hudby Nadlačanka. Aj táto návšteva mladých ľudí z Rumunska potvrdila, že slovenská reč za hranicami stále žije a medzi krajanmi existuje úprimný vzťah k Slovensku, vyjadrený v jednej z piesní spred piatich rokov v Budmericiach: „Tak, ako dnes aj včera srdce dávno vie už, ty si zem krásna moja…“

Milan Bušo

Medzi divákmi bol aj Benedik Gajdoš z Topoľčian so svojím synom a dcérou, ktorí prišli pozrieť vystúpenie vnučky jeho sestry, žijúcej v Nadlaku – v strede Natália Ďurian (herečka)

Medzi divákmi bol aj Benedik Gajdoš z Topoľčian so svojím synom a dcérou, ktorí prišli pozrieť vystúpenie vnučky jeho sestry, žijúcej v Nadlaku – v strede Natália Ďurian (herečka)

Kubo rozmýšľa nad svadbou

Kubo rozmýšľa nad svadbou

Čepčenie nevesty

Svadobný dar neveste

 

X