Letné krajanské stretnutia

Slnko, voda, oddych – to je obdobie leta, keď sa častejšie stretávajú rodiny, priatelia a organizujú rôzne zaujímavé podujatia. Medzi tých, ktorí tento voľnejší čas využívajú na priateľské posedenia, patrí aj Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a Spolok Slovákov v Poľsku (SSP). Počas leta sa takmer každú stredu stretnú v klubovni SSP v Jablonke, kde pri voňavom čaji a sladkých dobrotách prebieha dialóg v priateľskom duchu, v ktorom spomínajú na spoločne prežité chvíle, vzájomnú krajanskú spoluprácu zameranú na kultúru, históriu a súčasnosť. V rámci spolupráce boli napríklad členom MO MS v Trstenej zapožičané krásne oravské kroje, ktoré trstenskí matičiari prezentovali v Štúrove pri odhalení busty Ľ. Štúra. Krajanské stretnutia v Jablonke počas tohtoročného leta boli obohatené o zaujímavých hostí, o výstavu detských výtvarných prác, vzájomné vymieňanie si dobrých receptov a skúseností, o plánovanie spoločných aktivít, ako je matičný guláš, výlet a pod. Najvýznamnejším podujatím letného obdobia bolo osadenie základného kameňa Domu slovenskej kultúry v Jablonke 6. 7. 2019, ktorému predchádzal prvý Národný výstup Slovákov na Babiu horu.

Naša krajanská spolupráca sa upevňuje aj spoločnou účasťou na niektorých akciách, ako boli napríklad folklórne slávnosti pod Osobitou v Oraviciach, ktoré sa tradične uskutočnili v tamojšom prírodnom amfiteátri v nedeľu 28. júla 2019. Vyvrcholením oravických folklórnych slávností bolo vystúpenie Folklórneho súboru Detvan z Detvy, ich Ľudovej hudby Ďatelinka a sestier Sihelských z Poltára. Pre krajanov sú tieto podujatia veľmi vzácne, lebo upevňujú ich národné cítenie, myslenie, jazykovú a kultúrnu identitu.

Medzi naše ďalšie významné letné krajanské podujatia patrilo stretnutie s členmi Matice slovenskej z Meduriča z Chorvátska. Predseda MS z Meduriča p. J. Jozefčík a p. J. Vasek všetkých matičiarov touto cestou srdečne pozdravujú a prajú veľa zdravia, spokojnosti, osobných a rodinných úspechov. Vyvrcholením vzájomnej krajanskej spolupráce so SSP bolo stretnutie krajanov Oravy a Spiša, významných predstaviteľov spoločenského a politického života z Poľska a Slovenska dňa 28. 8. 2019 na recepcii u konzula Tomáša Kašaja v Krakove. V reprezentačných priestoroch vo Ville Decius konzul po privítaní hostí vyzdvihol vo svojom príhovore význam SNP pre slovenský národ, k čomu bola pripravená výstava na paneloch venovaná tomuto výročiu. Recepcia pokračovala kultúrnym programom a ochutnávkou slovenských špecialít.

Slováci v zahraničí, oduševnení láskou k vlasti svojich predkov, vytvárajú svoje malé, ale nepochybne obdivuhodné dejiny zahraničných Slovákov. Preto im vzdávame vďaku i obdiv, keďže sú nedeliteľnou súčasťou nášho slovenského života.

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

X