Literárne aktivity členov Literárneho klubu OMEGA


//Literárne aktivity členov Literárneho klubu OMEGA

O súčasnom stave kultúry, obmedzení  stretávania sa, mnohých neuskutočnených naplánovaných a každoročne sa opakujúcich podujatí, už sa veľa popísalo. Pociťujeme to vo všetkých oblastiach kultúrneho a verejného života. Obmedzenie štátnej dotácie Matici slovenskej  zasiahlo nielen jej fungovanie ale  v nemalej miere aj jej vydavateľskú činnosť.

Pre milovníkov literatúry je iste každý vydavateľský počin v týchto zložitých časoch,  prínosom. Týmto príspevkom chcem priblížiť aktivity  nielen členov Literárneho klubu OMEGA, ktorý si  v tomto roku pripomenie 25 rokov svojho pôsobenia pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, ale aj  Miestneho odboru  Matice slovenskej v Trenčíne.

MO MS v Trenčíne je spoluorganizátorom LS J. Braneckého/ viac sa dočítate SNN č.51-52/2020 s.23/a iniciátorom  jej založenia , takže môžem s určitosťou uviesť za organizátorov, že nebývalou účasťou v tejto súťaži autori potvrdili, že múzy nezmĺkli. Cítili potrebu písať, zdôveriť sa, zaspomínať. Potvrdiť, že treba sa spoliehať na seba, nenechať sa otupiť.Veriť, že múdrosť, zodpovednosť, solidarita, potrebný optimizmus, viera, že nastanú lepšie časy, je najlepší liek nielen proti pandémii. Viera v silu písaného slova, že napísané zostáva a súťaže tiež.

Trochu štatistiky : štyria účastníci z nášho klubu Anna Prnová, Jaroslav Janečka, Mária Berithová a Jozef Páleník získali ocenenia. Dvaja členovia klubu Eleónora Žurková  a Jaroslav Daniš boli ocenení v súťaži Tak píšem ja.   Tento neľahký rok sa preto Miestny odbor  Matice slovenskej a Literárny klub OMEGA rozhodol ukončiť vydaním zborníka Všetky farby slova. Obsahuje práce 17 autorov,  12 príspevkov členov LK OMEGA, a spriatelených  literárnych klubov a dlhoročných prispievateľov do spomenutej LS Jozefa Braneckého.

Predslov napísala predsedníčka MO MS v Trenčíne Anna Prnová a predseda LK OMEGA Ján Maršálek. Poďakovanie a mená  všetkých, ktorí podporili vydanie zborníka  s poetickým názvom Všetky farby slova, sú uvedené na prvej strane. Uvedomili sme si , že stále sú medzi nami ľudia, ktorí , s vďakou a úprimne podporia vydanie knihy. Zvlášť sú príjemné a potešujúce poďakovania zo strany autorov za zaslanie zborníka. Toľko pekných slov napísaných a telefonických nikto z nás nečakal. Je to veľmi príjemné povzbudenie. Za všetkých jeden veršík od autora pána Štefana Záhumenského : „Či to snáď bola Pánova vôľa, či azda hľadel na Vás z výšky, no Vy ste predsa dľa Vášho hesla tvorili krásne dielo knižky.“ Ďakujeme.

Na záver nemôžem nespomenúť knižku predsedu nášho klubu Jána Maršálka Spoločnosť bez svetla / O súmraku našej kultúry a civilizácie /.Viac sa dočítate  Literárny týždenník /dvojčíslo  1-2/ 20. januára 2021. Dodávam: autor napísal to, čo si myslia mnohí z nás. Otvorene, zrozumiteľne a s pokorou . Ďakujeme.

Jana Poláková

MO MS  Trenčín

 

2021-02-15T16:49:39+00:0015 februára 2021 |Trenčiansky kraj|
X