Ľudová pieseň znela v Želiezovciach


//Ľudová pieseň znela v Želiezovciach

 Krásne sobotné popoludnie dňa 18.9.2021 strávili matičiari z Miestneho odboru Matice slovenskej v Želiezovciach spolu so svojimi hosťami na posedení pri ľudovej piesni. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti jubilea založenia folklórnej speváckej skupiny Vrbovianka, pôsobiacej pri MO MS Želiezovce. Súčasťou podujatia bola aj spomienka na odkaz Cyrila a Metoda pre súčasnosť. Podujatie svojou účasťou  podporil aj primátor mesta Ing. Ondrej Juhász a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Miroslav Považan.

Po úvodnom emotívnom prednese básne v podaní Júlie Macákovej prítomných privítala predsedníčka MO MS Magdaléna Holková. Moderátorskú štafetu prebral Jozef Meliška a priblížil prítomným posolstvo solúnskych bratov, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Staroslovienske písmo, ktoré priniesli na Veľkú Moravu sa stalo uznávaným jazykom a boli do nej preložené  náboženské liturgie aj časť Biblie. Prvým dielom  Konštantína Filozofa v tomto jazyku bol Proglas, predslov k staroslovienskemu prekladu Biblie, v ktorom poukázal na právo každého národa na vlastný jazyk a nutnosť písomnej kultúry pre jeho intelektuálny, kultúrny, spoločenský a náboženský život. A práve časť Proglasu, tohto bohatstva pre náš národ,  predniesla členka výboru MO MS Mgr. Mária Varkolyová, ktorú vystriedal Starosloviensky otčenáš v podaní FSS Vrbovianka.

Druhá časť podujatia sa niesla v tónoch slovenských ľudových piesní v podaní speváckych skupín. Svojím vystúpením prítomných pobavila spevácka skupina Hronka z Juru nad Hronom, kde pôsobí pri MO MS a v roku 2019 oslávila už 40.výročie svojho založenia. Predstavili sa s folklórnym pásmom „Hore Hronom, dolu Hronom“ a ich vystúpenie bolo spestrené vtipným hovoreným slovom. Spevácku skupinu Hronka vystriedal detský folklórny súbor Agátik zo ZUŠ Želiezovce,  ktorý sa prezentoval rôznymi tancami na slovenské ľudové piesne. Podujatie pozdravila svojím vystúpením aj spevácka skupina Šárovčanka zo Šaroviec, ktorá pôsobí  pri MO MS Šarovce. Jej činnosť je zameraná predovšetkým na oživenie tradícií, piesní a zvykov svojich predkov. Predstavili sa pásmom slovenských ľudových piesní.

Domáca folklórna spevácka skupina Vrbovianka vznikla v roku 2015 pri MO MS Želiezovce a za ten krátky čas má za sebou množstvo vystúpení na podujatiach organizovaných MO MS a mestom Želiezovce. Okrem týchto aktivít vystúpila aj na Národných matičných slávnostiach v Trnave, na  udeľovaní cien za významné humánne činy v maďarskom meste Nyírbátor i na Medzinárodnom folklórnom festivale „Takí sme“ v Šahách. V jej repertoári sú slovenské ľudové, národné ale aj partizánske piesne. Vo svojom vystúpení sa predstavila pestrou paletou slovenských ľudových piesní.

V podaní všetkých súborov záverom zaznela prekrásna ľudová pieseň „Kopala studienku“, ktorej melódia sa stala oficiálnou hymnou Slovenska a hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“. Bodkou za vydareným podujatím bolo vystúpenie skupiny K-M Duo zo Šaroviec, ktorá vyzvala prítomných nie len do spevu, ale aj do tanca…

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Želiezovce a iných sponzorov.

Text a fotodokumentácia: Zuzana Puchríková  MO MS Želiezovce

2021-10-22T12:21:53+00:0022 októbra 2021 |Nitriansky kraj|
X