Ľudové piesne – naše kultúrne bohatstvo


//Ľudové piesne – naše kultúrne bohatstvo

Dňa 28. októbra 2019 sa konal v Dome kultúry v Seredi už 13. ročník súťaže Folklórna Sereď. Súťažiaci i hostia si vypočuli ľudové piesne z celého Slovenska. Súťaž usporiadali Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Sereď a Dom kultúry. Najlepší speváci základných škôl z regiónu, konkrétne zo ZŠ s MŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ Pusté Úľany, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, podali veľmi dobré výkony. Súťažilo sa v 2 kategóriách: žiaci 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ. Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení Mária Mudrochová, DiS. art., Mária Pellerová, DiS. art. a za MO MS Jaroslava Práznovská. Súťažiacich prišla povzbudiť aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlatica Gažová.

Výsledky:

  1. kategória: 1. Matúš Kavický, 2. Rebeka Bódišová, 3. Sofia Budinská a Martin Kajan
  2. kategória: 1. Veronika Baričiaková, 2. Kira Zoe Straková, 3. Denisa Marczibányiová

Ocenení dostali okrem diplomu ako cenu USB kľúče, všetci súťažiaci dostali občerstvenie a pochvalné uznanie. Súťaž zorganizovala predsedníčka MO MS v Seredi Slávka Kramárová. Touto cestou ďakujeme Mestu Sereď za ceny a DK za občerstvenie.

 

Výbor MO MS v Seredi

 

 

2019-11-09T15:33:11+00:009 novembra 2019 |Trnavský kraj|
X