Ľudové tradície spájajú generácie


//Ľudové tradície spájajú generácie

Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Samospráva obce, vedenie ZŠ s MŠ a Komunitné združenie Sedliská pripravuje každoročne podujatie venované naším seniorom.

Tento rok sme oprášili dedičstvo našich tradícií a spojili sme najmladšiu s najstaršou generáciou do galaprogramu pod názvom Život pod hradom Čičva, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2019 v Kultúrnom dome v Sedliskách. Na úvod vo svojom príhovore starosta obce Matej Sabol ocenil prácu seniorov pre obec, ale zároveň vyzdvihol ich nezastupiteľnú pomoc pri výchove mladej generácie. Hlavným motívom tohto programu bolo predstaviť históriu nášho hradu a život pod hradom pretavený v starých zvykoch a remeslách (košikárstvo, korytárstvo, pekárstvo, krajčírstvo, hrnčiarstvo, tkanie kobercov a plátna, čipkárstvo, obuvníctvo atď.).

Téma remesiel sa niesla celým programom, doplnená o zaujímavý text a ľudové piesne. V príslušných dobových kostýmoch, v podaní detí a detského folklórneho súboru pri ZŠ s MŠ v Sedliskách to bolo o to zaujímavejšie. Členovia FSk Verbina zo Sedlísk svojím spevom a hovoreným slovom taktiež prispeli k príjemnému popoludniu.

Na javisku sa objavilo spolu 70 účinkujúcich v ľudových a dobových kostýmoch, ba naše babky vyzvŕtali pri ľudovom speve sotva 7 – 10-roční mládenci.

Plná sála kultúrneho domu bola dôkazom, že o túto akciu je mimoriadny záujem zo strany našich občanov a v spoločnej piesni Živiteľ ľudí… si navzájom popriali zdravie a pokoj pre všetky vekové generácie. V závere sa podávalo malé občerstvenie a darček pre všetkých seniorov.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, Maticou sa obcou Sedliská. Vďaka tomu bolo možné zabezpečiť 6 ks dievčenských a chlapčenských folklórnych krojov pre DFS pri ZŠ s MŠ v Sedliskách a 8 ks vrchných kabátikov (vizitiek) a čižiem pre FSk Verbina. Zakúpené boli tiež rôzne dobové kostýmy a ich doplnky.

PaedDr. Mária Grajcarová,
predseda MO MS Sedliská

2019-11-01T20:05:12+00:001 novembra 2019 |Prešovský kraj|
X