M. Gešper a J. Božik dohodli spoluprácu


//M. Gešper a J. Božik dohodli spoluprácu

Exkurzie pokračovali už druhý rok

V roku 160. výročia vzniku najstaršej a najvýznamnejšej celonárodnej ustanovizne slovenského národa dohodli predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, PhD. a primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. spoluprácu. Všetky základné školy z tohto významného obuvnícke mesta tak každoročne môžu absolvovať exkurzie v Matici slovenskej v Martine. Prvý ročník sa uskutočnil ihneď po podpísaní spolupráce minulý kalendárny rok.

Na konci mája si tohto roku mohli žiaci spoločne s učiteľkami vypočuť zaujímavé prednášky o histórii slovenského národa, Slovenska, slovenských vlastencoch, slovenskej kultúre a Matici slovenskej. Zaujímavý výklad a prehliadka storočnej matičnej sídelnej budovy nadchli každého. Taktiež boli podnetné videá MS, ktoré priblížili aj mladomatičné hnutie a zaujala možnosť stať sa členmi Mladej Matice. Vo výborovni MS sa uskutočnili od pondelka do nasledujúceho pondelka exkurzie, keď v pondelky prednášal predseda MS Marián Gešper, v utorok pracovník Členského ústredia MS Jaroslav Kerekanič, v stredu ústredný tajomník MS Peter Schvantner a vedecký pracovník MS Dr. Lukáš Perný, vo štvrtok a v piatok podpredseda MS Marek Nemec. Návštevníci si ako odmenu mohli vziať knihy, publikácie, pracovné zošity, noviny a časopisy, ktoré vydáva Matica slovenská. Mestom ich sprevádzali a výklad na Národnom cintoríne poskytli pracovníčka ČÚ MS Eva Rišiaňová, J. Kerekanič, P. Schvantner, L. Perný, V. Komora. Osobitne sa tajomník MS ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. so žiakmi a s  učiteľkami pristavili pri každej buste národovcov v Parku sv. Cyrila a Metoda, na Memorandovom námestí, pred prvou budovou MS, prvou budovou Tatrabanky, ú. s., kde bola 30. októbra 1918 prijatá Deklarácia slovenského národa a ustanovená Slovenská národná rada, evanjelickom a katolíckom kostole, ktoré priblížil. Taktiež im ukázal ďalšie historické budovy a viac či menej známe miesta mesta, a na Národnom cintoríne predstavil jeho históriu a najvýznamnejšie osobnosti slovenského národa.

V Dome Jozefa Cígera Hronského žiakom priblížili život a dielo tohto velikána slovenskej histórie, literatúry, ako aj detskej literatúry, jednej z najvýraznejších osobností MS, ako aj najvýznamnejšieho správcu MS v dejinách, a ďalšie informácie, pracovníčky Archívu MS Helena Belláková a Jana Žumarová.

Mladí ľudia z mesta Partizánske, ako aj ich panie učiteľky si odniesli množstvo zážitkov a spokojne budú môcť spomínať na históriu, ale i súčasnosť našej celonárodnej vedeckej, vydavateľskej a kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej. Veríme, že sa zapoja do činnosti a práce MS a stanú sa mladými matičiarmi. Osobitne však treba poďakovať najmä predstaviteľom oboch inštitúcií, že sa tieto krásne prednášky, exkurzie môžu uskutočňovať. Vďaka predsedovi Matice slovenskej JUDr. Mariánovi Gešperovi, PhD. a primátorovi mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD. za to, že takto vzdelávajú a obohacujú mladých ľudí a budujú v nich zdravé slovenské vlastenectvo.

Viliam Komora, Foto: E. Rišiaňová, J. Žumarová, a. a.

 

2024-05-28T09:59:23+00:0028 mája 2024 |Žilinský kraj|
X