Májku v Nitre počas celého mesiaca zdobili odkazy detí


//Májku v Nitre počas celého mesiaca zdobili odkazy detí

Už druhý rok nemohli tradičný máj zdobiť samotné deti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia Stavanie mája pri Dome Matice slovenskej v Nitre však zostali naďalej.

Stavanie mája je jedným z tradičných podujatí Domu Matice slovenskej v Nitre. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je verejnosť, najmä deti z okolitých materských a základných škôl. Deti sú počas bežnej situácie zámerne vytrhnuté z role pasívneho pozorovateľa a aktívne sa zapájajú do samotnej organizácie. Zdobia májku, prezentujú svoje zručnosti rovesníkom, zúčastňujú sa tvorivých výtvarných a hudobných dielni. Pretrvávajúca pandemická situácia nám však nedovolila stavenie mája uskutočniť tradičným spôsobom, preto tohtoročný máj slúžil ako odkazová výzva pre deti.

Májka dozdobená vencom bola v minulosti určená dievčaťu súcemu na vydaj.  Náš tohtoročný veniec však vytvoril priestor pre jedinečné výtvarné diela detí, ktoré sa inšpirovali našimi ľudovými ornamentmi. Okoloidúci si tak počas celého mesiaca mohli prečítať, čo sebe, ale aj nám všetkým prajú nitrianske deti.  „Deti síce nemohli prísť k nám, ale počuť ich bolo. Prehovorili prostredníctvom svojich odkazov. Májka, ako sa mladému stromčeku hovorí, pre nás predstavuje spojenie prajnej symboliky ochrany, prosperity, života a zdravia. Prepojenie ľúbostnej symboliky napokon odkazuje na lásku, bez ktorej žiadne dobro neprichádza. Takýto bol aj náš tohtoročný máj,“ priblížila tohtoročnú myšlienku podujatia riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová.

Do projektu sa zapojili tri nitrianske materské školy Alexyho, Golianova a Dolnočermánska,  tri nitrianske základné školy Škultétyho, Cabajská a Kniežaťa Pribinu. Prekvapením boli odkazy až z 90 kilometrov vzdialeného Štúrova, kde na našu výzvu vďaka štúrovským matičiarov zareagovala Základná škola Adyho 6. V. Bilicová na záver dodáva: „Jednoduchý nápad nechať k nám prehovoriť tých najmenších a spríjemniť postupne sa uvoľňujúce sa opatrenia našim obyvateľom,  prerástol do rozmerov, ktoré nikto z nás nečakal. Náš matičný dom bol doslova zavalený krásnymi výtvarnými dielami, ktoré k nám deti posielali do posledného májového týždňa. Ľudia zastavujúci sa okolo si mohli počas celého mája prečítať spolu 202 nádherných a tých najúprimnejších detských odkazov. Najväčším potešením  pre nás boli fotografie detí a všetky návštevy škôl a škôlok, ktoré si svoju ozdobenú májku prišli aj zblízka pozrieť.“

Folklórne srdcia tak zdobili nielen májku, ale aj budovu pracoviska. Dôležitým cieľom podujatia bolo naďalej zachovávať jeho tvorivý a edukačný rozmer. V tom mu tento rok pomohla spolupráca s Detským speváckym zborom Škovránok SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre, ktorý vytvoril video približujúce zvyky jari cez regionálne názvy a piesne. V týždni stavania mája a výtvarného procesu sa tak zapojené školy hravou formou oboznámili so slovenskými zvykmi a tradíciami.

Michaela Pavelová, Dom MS v Nitre

Bez jazykovej korektúry

Deti zo ZŠ Škultétyho Nitra – autor: Zuzana Srnková

Srdcia – autor: Veronika Bilicová

Májka v Nitre s odkazmi od detí – autor: Veronika Bilicová

Májka v Nitre – autor: Veronika Bilicová

2021-06-30T19:34:16+00:0030 júna 2021 |Nitriansky kraj|
X