Májové zvyky a tradície v Kamennej Porube


//Májové zvyky a tradície v Kamennej Porube

Jar je jednoducho nádherná, plná farieb, vôní a nového života. Obec a matičiari z Kamennej Poruby pripravili pre širokú verejnosť podujatie venované májovým tradíciám a zvykom. Podujatie otvoril starosta obce Miroslav Janoško, ktorý všetkých srdečne pozdravil a predstavil účinkujúcich. Škôlkari pod vedením pani učiteliek a riaditeľky materskej školy Adriany Makó Gerovej si pripravili hudobné a tanečné vystúpenie za hudobného sprievodu FS Porubjanka. Máj ozdobili deti a učiteľky z materskej školy s vlastnoručne vyrobenými ozdobami a stavanie mája si na starosť zobrali mladí matičiari z Kamennej Poruby a Vranova nad Topľou. Počas stavania mája sa predstavil domáci Folklórny súbor Porubjanka. Po hudobnom vstupe Porubjanky sa prítomný presunuli na futbalové ihrisko za spevu FS Sačurovské nevesty, kde pokračoval program podujatia.

Na futbalovom ihrisku sa ako prví folklórny súbor prezentovali Sačurovské nevesty z obce Sačurov. Sačurovské nevesty pôsobia už niekoľko desiatok rokov popri Miestnom odbore Matice slovenskej v Sačurove pod vedením Kataríny Kulikovej. Ďalej program pokračoval voľným programom, kde sa v speve striedali FS Porubjanka a FS Sačurovské nevesty. Program podujatia symbolicky ukončil starosta obce Miroslav Janoško zapálením prvomájovej vatry. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, organizátorom a divákom, ktorí prišli podporiť oživotvorenú tradíciu stavania mája a zapálenia prvomájovej vatry v obci Kamenná Poruba.

Z podujatia bolo vyhotovené krátke video uverejnené na facebookovskej stránke obce Kamenná Poruba, ktoré má už cez 4 tisíc videní. Odkaz na video:

https://fb.watch/kBC50Js7ue/

Text: Mgr. Martin Hajník

Foto: Ján Šimko

 

 

2023-05-18T16:23:03+00:0018 mája 2023 |Prešovský kraj|
X