Mali sme my sokola


//Mali sme my sokola

Mali sme my sokola – Literárno-hudobná kompozícia k 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Dňa 13. marca 2019 sa uskutočnili v Divadelnej sále MsKS v Galante dve predstavenia výchovného koncertu, ktoré zorganizoval Dom Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Gymnáziom Galanta, SOUOaS a tiež základnými školami.
Zvyčajne Dom MS organizuje zájazdy na Bradlo, k pamätníku M. R. Štefánika do Ivanky pri Dunaji, ale okrúhle výročie si priam žiadalo niečo nezabudnuteľné. Veľkolepé spomienkové podujatie sa uskutočnilo kvôli okrúhlemu, stému výročiu tragickej smrti nášho významného generála.
Prvý koncert so začiatkom o 9. h bol pre študentov Gymnázia Galanta a hosťom podujatia boli aj žiaci ZŠ Horné Saliby.
Odozneli historické zborové skladby v podaní mužskej speváckej skupiny Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla.
Juraj Hrčka uviedol úryvky z poetickej tvorby M. R. Štefánika, z jeho korešpondencie, z denníkov, ako aj z verejných rečí.
Kvalitné účinkovanie spevákov aj mladého herca ocenili študenti nielen svojím záujmom, ale po uskutočnení koncertu zaznelo aj „standing ovanion“.
Na druhom koncerte, ktorý sa uskutočnil o 10.30 h pre študentov SOUOaS v Galante, ale aj pre druhý stupeň žiakov ZŠ SNP a G. Dusíka z Galanty, a opäť aj pre vybratých 20 žiakov ZŠ Horných Salíb. Za prítomnosti primátora mesta Galanty, Petra Pašku aj vďaka jeho finančnej podpore celkovo program videlo do 600 žiakov galantských škôl.
Program ponúkol dôstojnú pripomienku osobnosti velikána našich národných dejín na vysokej profesionálnej úrovni. Výchovný koncert je skvelý prostriedok na to, aby si žiaci uložili do pamäti osobnosť M. R. Štefánika ako skvelý vzor usilovnosti, mravnej čistoty, národného povedomia, diplomacie a skvelého Slováka.
Myslím, že všetci žiaci a študenti by mali absolvovať aj výstup na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Kto tam zavíta a rozhliadne sa vôkol na Štefánikov kraj, pochopí jeho lásku k rodnej vlasti.

Zlatica Gažová,
riaditeľka DMS Galanta

2019-03-25T10:05:39+00:0020 marca 2019 |Trnavský kraj|
X