Martin – mesto líp a velikánov


//Martin – mesto líp a velikánov

Martin – mesto obklopené krásnymi hoľami, ktoré lákajú pohľady miestnych i tých,  ktorí prichádzajú za poznaním.

To bol prípad aj nás – žiakov a pedagógov Základnej školy z Fintíc, ktorí si  toto mesto vybrali za cieľ svojej exkurzie a výletu zároveň. Po trojhodinovej ceste autobusom sme  zavítali do mesta literatúry, mesta, v ktorom sa tvorila história Slovákov.

Memorandum slovenského národa, Matica slovenská, Literárny archív, Živena, Neografia  …pojmy, ktoré  sme  my, žiaci siedmeho až deviateho ročníka sa snažili si pamätať čo najdlhšie.

Hlboký dojem sme nadobudli aj v rodnom dome Jozefa Cígera Hronského, človeka, ktorý žil a hlavne pracoval naplno. Pri jeho rozprávkových postavičkách sme si vybavovali vlastné detstvo a krútili hlavami nad jeho všestrannosťou, zanietením, pracovitosťou.

Poslednou zastávkou bol Národný cintorín, kde sú pochovaní národní buditelia, spisovatelia, výtvarníci…V tichosti sme tak mohli vzdať úctu tým, čo tu boli pred nami , a tak veľa vykonali pre nás, pre budúcnosť Slovákov.

Vďaka Matici slovenskej v Prešove sme sa mohli stať členmi Klubu Jozefa Kolarčíka Fintického pri OMM Prešov a tým získať aj pomoc a podporu Matice slovenskej,  za čo sme veľmi vďační a teší nás takéto zážitkové vzdelávanie.

Žiaci a pedagógovia zo ZŠ s MŠ Fintice

2022-06-01T15:11:16+00:001 júna 2022 |Prešovský kraj|
X