Martinská poetická jeseň 2019


//Martinská poetická jeseň 2019

Matica slovenská sa významne podieľala na úspechu tohtoročného medzinárodného festivalu Martinská poetická jeseň 2019.

Na jeho 16. ročníku sa zúčastnili autori a literárne kluby zo Slovenska, Čiech a Poľska. Festival sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. septembra. Účastníci festivalu sa najskôr predstavili pred martinskou verejnosťou prezentáciou svojej tvorby v Turčianskej knižnici a ďalšie dva dni strávili v turčianskej obci Čremošné. Obec je známa bojovými aktivitami počas Slovenského národného povstania. Na pôde obce ich privítala starostka Zuzana Chorváthová.

Dominantným programom druhého dňa festivalu bola prednáška podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov Petra Mišáka, zameraná na 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej. Vo svojom príspevku uviedol mnohé menej známe skutočnosti z histórie Matice slovenskej. V živej besede zaujali myšlienky o súčasnom postavení a úlohách inštitúcie, ktorá zohrala nezastupiteľnú úlohu v dejinách slovenského národa.

Z prezentácie vydavateľských počinov vyplynulo, že medzi najúspešnejšie literárne kluby patria Literárny klub Duria v Martine, Literárny klub Petra Bezruča vo Frýdku-Místku, Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši, Popradský literárny klub a Literární spolek v Jičíne. Inšpirujúce boli autorské čítania, literárna dielňa a diskusie o činnosti literárnych kluboch. Spestrením trojdňového programu bolo stretnutie s ľudovým umelcom, rezbárom Pavlom Šipošom a prechádzka k legendami opradenej studničke Bartoška. Známy kultúrny aktivista Peter Cabadaj zaujal svojou prednáškou k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Turčianska knižnica v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Martine vydali pre zúčastnených Almanach tvorby účastníkov, v ktorom mali zastúpenie všetci prítomní autori. Dlhoročná organizátorka Martinskej poetickej jesene Taťana Sivová z Turčianskej knižnice informovala, že v budúcnosti uvažujú organizátori o rozšírení účastníkov o autorov z Maďarska, čím vznikne akási literárna Višegrádska štvorka.

Štefan Packa

 

2019-10-03T16:01:14+00:003 októbra 2019 |Žilinský kraj|
X