Matica slovenská ocenila slovenské osobnosti Františka Vnuka a Dušana Kerného za celoživotné dielo


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Matica slovenská ocenila slovenské osobnosti Františka Vnuka a Dušana Kerného za celoživotné dielo

V Knižnici slovenskej štátnosti v Matici slovenskej v Bratislave sa 5. októbra 2021 konalo slávnostné odovzdávanie cien dvom významný osobnostiam slovenského vedeckého a kultúrneho života.
Mimoriadnu cenu Matice slovenskej udelil Výbor Matice slovenskej Františkovi Vnukovi, a to pri príležitosti životného jubilea 95. rokov a za celoživotné napĺňanie programu MS. Keďže profesor Vnuk dlhodobo žije v Austrálii, kde stále aktívne tvorí, cenu prevzal Ján Košiar. Ten sa v mene profesora Vnuka poďakoval MS za udelenie tejto ceny a všetkých prítomných pozdravil, keďže s profesorom komunikoval deň predtým. Ako dar venoval do Bibliotéky MS významnú publikáciu Slovakia and Slovaks in the Twentieth Century, ktorú môže verejnosť využiť na štúdium priamo v matičnej bibliotéke v druhej historickej budove MS  v Martine.
Druhú cenu si osobne prevzal známy slovenský novinár Dušan Kerný. Striebornú cenu MS udelil Výbor MS Dušanovi Kernému pri príležitosti životného jubilea 80-tich rokov a za celoživotné dielo pri šírení národnej kultúry. Dušan Kerný, ktorý stále aktívne prispieva do Slovenských národných novín, najmä do rubriky „Spoza opony“, v ktorej sa zaoberá zahraničnou politikou, sa taktiež poďakoval Výboru MS za udelenie ceny. Poďakovanie smeroval aj SNN za to, že stále sa snažia prinášať aj iný, ale zato objektívny pohľad na svet najmä z  národného a vlasteneckého uhla pohľadu.
Obe ceny odovzdal v mene predsedu MS správca MS a šéfredaktor SNN Maroš Smolec. Hudobný sprievod hrou na fujaru predviedol pán Suchý. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k slávnostnej, hoci komornej atmosfére podujatia.

Text: Peter Schvantner
Foto: IÚ MS

2022-05-30T08:56:51+00:0012 októbra 2021 |Bratislavský kraj, Zahraničie, Žilinský kraj|
X