Matica slovenská odhalila Štefanovi Romanovi prvú bustu na Slovensku


/, Žilinský kraj/Matica slovenská odhalila Štefanovi Romanovi prvú bustu na Slovensku

V roku stého výročia narodenia Štefana Boleslava Romana odhalila Matica slovenská v aleji dejateľov pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine jeho prvú bustu na Slovensku. V poradí šestnásta busta umiestnená v parku sv. Cyrila a Metoda, pred národnou kultúrnu pamiatkou, dotvorila panteón významných slovenských osobností dôstojným spôsobom. Meno Štefana Boleslava Romana je i napriek takmer trom desiatkam rokov existencie samostatného Slovenska takmer neznáme. Roman sa i napriek tomu radí ku kľúčovým osobnostiam, ktoré sa zásadným spôsobom zaslúžili o vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Do emigrácie odišiel ako 16-ročný v roku 1937 z malej východoslovenskej dediny Veľký Ruskov. Silné národné myslenie a  gréckokatolícka viera, ktoré mu boli vštepované v rodinnom a školskom prostredí a pôsobenie slovenských gréckokatolíckych spolkov v Kanade ho predurčili na cestu barda a mecéna národných práv Slovákov. Enormné úspechy v podnikateľskej oblasti a vplyv v politickej a cirkevnej sfére mu zaručovali, že otázka postavenia Slovákov v bývalom Česko-Slovensku sa bude dostávať do povedomia svetových politických špičiek. Vrcholom jeho snáh bolo založenie Svetového kongresu Slovákov (SKS), ktorému predsedal s cieľom zjednotiť slovenský exil. Prostredníctvom neho takmer dve desiatky rokov krajania tlmočili svoje požiadavky na vznik samostatnej Slovenskej republiky a rovnoprávneho postavenia Slovákov s ostatnými národmi Európy.

Bronzovú bustu s podobizňou Romana zhotovil akademický sochár Tomáš Polonský za finančnej podpory Matice slovenskej, Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a bývalého generálneho tajomníka SKS, rev. Dušana Tótha z Toronta.

Slávnostný ceremoniál otvoril predseda Matice slovenskej, Marián Gešper: „Bez Štefana Boleslava Romana si nemôžeme predstaviť súčasnú zvrchovanú samostatnú Slovenskú republiku. (…) Práve Roman význame prispel k podpore krajanských organizácií a súčasne inicioval vytvorenie Svetového kongresu Slovákov“. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril aj predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí, Milan Ján Pilip: „Slovensko malo i stále má veľmi početnú diaspóru vo svete. A práve krajania sa zaslúžili o našu štátnosť až do takej miery, že dnes by sme ju bez nich nemali. Štefan Boleslav Roman prispel k našej samostatnosti tým, že založil Svetový kongres Slovákov. Som veľmi vďačný Matici slovenskej za to, že má bustu v jej Aleji dejateľov. Som presvedčený o tom, že znalosť histórie, ktorej súčasťou je aj znalosť našich významných osobností, je veľmi potrebná.“ Ďakovné slovo publiku venoval Branislav Roman, prasynovec Štefana Boleslava Romana a Vladimír Bútora, funkcionár SKS a osobný priateľ Romana. Okrem svojho prejavu prezentoval aj príhovor rev. Dušana Tótha. „Štefan B. Roman nebol len predsedom Svetového kongresu Slovákov, tejto dnes už historickej organizácie, ale bol aj symbolom budúceho slobodného a demokratického Slovenska. Prerástol svoj čas a stal sa osobnosťou, ktorá formovala politickú budúcnosť Slovenska. Pri spomienke na  neho, si musíme opäť pripomenúť, že svornosť a spolupatričnosť  predstavujú hlavný mravný i politický postulát. Inej cesty nemáme. Štefan Boleslav Roman sa zaradil medzi velikánov nášho národa a jeho miesto v slovenských dejinách je trvalé,“ zaznel hlas z Toronta.

Záverečný honor podujatiu dodal príhovor otca Michala z poverenia biskupa Gréckokatolíckej eparchie v Košice. Vyzdvihol Romanove zásluhy v prospech prenasledovanej gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a bustu vysvätil.

Osobnosť Romana na Slovensku trvalo pripomína aj jediná pamätná tabuľa v kostole v Novom Ruskove a námestie Štefana Boleslava Romana v Trebišove.

Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea MS

2021-10-07T13:09:11+00:007 októbra 2021 |Zahraničie, Žilinský kraj|
X