Matica slovenská vo Sveržove


//Matica slovenská vo Sveržove

10. ročník Národnej a duchovnej piesne a 15. ročník Hornotoplianských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnili dňa 19.06.2022 v čase o 14.00 hod. na obecnom amfiteátri v obci Sveržov, v okrese Bardejov vďaka Matici slovenskej, Prešovského samosprávneho kraja, Obce Sveržov, Miestneho odboru Matice slovenskej Sveržov a Hornošarišského osvetového strediska Bardejov.

V úvode 10. ročníka Národnej a duchovnej piesne vystúpil evanjelický spevokol zo Sveržova, ktorý pôsobí  v cirkevnom zbore  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlom v Zlatom, v dcérocirkvi Sveržov s hodnotnými duchovnými piesňami. V duchu kresťanskom, ale modernom prevedení sa prezentovala hudobná skupina troch mladých dievčat s názvom BeLoved, ktorá pôsobí  6 rokov  na pôde rímskokatolíckej cirkvi s túžbou spoločne sa modliť hudbou, piesňou a slúžiť tak na adoráciách, svätých omšiach, sobášoch a pod. Kultúrny program  Národnej a duchovnej piesne obohatilo svojim spevom aj vystúpenie rómskych detí, ktoré pôsobia a kultúrne zrejú v Komunitnom centre v obci Sveržov.

Príjemné slnečné popoludnie divákom spestril  aj 15. ročník Hornotoplianských folklórnych slávností. Radosť a úsmev  prítomným divákom na tvári vyčarili  deti MŠ a ZŠ zo Sveržova pod vedením svojich  pedagógov. Mohutné tóny šarišských piesni odzneli v podaní  mužov domácej FSk “ Matičiar“  zo Sveržova, ktorých hlasy bol počuť až do hory Busov. Matičná FSk “ Torička“ z Abrahámoviec priblížila  ľudovým pásmom s názvom „Rajbački“ krásne niekdajšie slovenské zvyky. Prínosom a  obohatením podujatia bola sólistka, vystupujúca na scéne v dvoch vstupoch, Laureátka Makovickej struny – ústrednej celoslovenskej prehliadky ľudových piesní, speváčka a heligonkárka ,Monika SOROKOVÁ, zmesou šarišských a rusínskych piesni.  Na záver ako čerešnička na torte, bolo vystúpenie folklórneho súboru ČERHOVČAN z Bardejova, hudobného telesa, ktorý svojou profesionalitou ukázal majstrovstvo ľudového spevu a tanca. Stal sa tak inšpiráciu mladým a  potvrdil, že  venovať sa folklóru, zvyklostiam a tradíciám má zmysel.

Patrí sa poďakovať povolaným, ktorí nielen pre domácich ale aj ľudí zo širokého okolia pripravili tieto  kultúrne podujatia s maximálnym úsilím. Ďakujeme Mgr. Jánovi Kalistovi, predsedovi MO MS Sveržov a Bc. Dušanovi Pribulovi, predsedovi OR MS v Bardejove za krásne matičné  popoludnie, za matičnú činnosť a šírenie kultúrneho dedičstva našich predkov. Tešíme sa na ďalšie podujatia vo Sveržove.

Mgr. Gabriela Kaščáková

Fotogaléria

 

 

2022-08-02T11:32:21+00:002 augusta 2022 |Prešovský kraj|
X