Matica slovenská zdigitalizovala časť pozostalosti Františka Jozefa Fugu


/, Zahraničie/Matica slovenská zdigitalizovala časť pozostalosti Františka Jozefa Fugu

Na minuloročnej návšteve pracovníčok Matice slovenskej vo Vinnom sa javila ako nutne žiaduca digitalizácia pozostalosti významného vinianskeho rodáka Františka Jozefa Fugu (*1923, Vinné – †1987, Hamilton, Kanada). Slovenskej verejnosti málo známy gréckokatolícky kňaz pôsobiaci v Hamiltone, III. predseda Zahraničnej Matice slovenskej (ZMS), vydavateľ, publicista, tlačiar, editor, spisovateľ, mecén krajanského života a kultúrny pracovník sa do povedomia dostal najmä ako autor vlajky ZMS (v spoluautorstve s Dr. Cincíkom), ktorá vytvorila základ pre dnešnú štátnu symboliku.

Fugova pozostalosť sa do Vinného dostala vďaka matičným dobrovoľníkom, ktorí ju v 90. rokoch priviezli z pracovnej cesty do zámoria. Jedným z návštevníkov Kanady bol člen Matice slovenskej, Mikuláš Jacečko – dlhoročný správca pamätnej izby F. J. Fugu Vinné, známy najmä vďaka výraznému umeleckému talentu ako fotograf Zemplína a Tatier. Fond postupne roztriedil, zoradil a uložil do škatúľ, ktoré starostlivo vo Vinnom už takmer tri desaťročia opatrujú matiční dobrovoľníci. Štafetu strážcu Fugovej pozostalosti odovzdal dnešnému predsedovi MO MS, Tiborovi Hlaváčovi, ktorý na fond celoročne dohliada a iniciuje matičný život vo Vinnom.

Slovami posledného predsedu ZMS – Rudolfa Šandorfiho, si Fuga prial, aby jeho pozostalosť nikdy Vinné neopustila. Od roku 1994, kedy bol archív privezený na Slovensko, sa vo Vinnom vystriedalo mnoho návštev, ktoré sľúbili (okrem iného) aj jeho digitalizáciu. Reálne kontúry projekt dostal až po návšteve pracovníčok Matice vo Vinnom zazmluvnením oboch strán na jeseň minulého roka a následnou výjazdovou služobnou cestu riaditeľky Krajanského múzea MS – Zuzany Pavelcovej, riaditeľky Domu MS v Michalovciach – Karin Obšatníkovej a vedúceho Oblastného pracoviska MS – Miroslava Gešpera. V priestoroch Obecného úradu vo Vinnom, vďaka srdečnému prijatiu starostu Vinného – Mariána Makeľa, sa profesionálni pracovníci matice, spoločne s predsedom MO MS Vinné Tiborom Hlaváčom mohli pustiť do spoločných digitalizačných prác. Podľa slov miestneho predsedu MO MS, rodáka z Vinného, tento počin digitalizovania diela osobnosti, ktorá je spätá s jeho rodiskom, je preňho česť a aj záväzok sa dobrovoľne spolupodieľať na tomto projekte.

Počas 11. až 13. apríla 2022 pracovníci zdigitalizovali 922 jednotlivín obsiahnutých v dvanástich zložkách. Najvýznamnejšiu časť pozostalosti tvorí osobná korešpondencia, ktorá mapuje činnosť ZMS pod vedením F. J. Fugu takmer po dve desaťročia. Jej súčasťou sú tlačoviny ZMS (pozvánky, plagáty, náboženské obrázky, ponuka vydavateľstva ZMS, korešpondencia s členskou základňou ZMS), ktoré sprítomňujú tvorivý oblúk matičnej práce Fugu v zámorí. Nezanedbateľnú časť pozostalosti tvorí fotoarchív zaznamenávajúci dianie v ZMS a osobné fotografie zo života a diela Fugu. Ďalšiu kongruentnú časť pozostalosti tvoria výstrižky z krajanských periodík, ekumenické kalendáre a návrhy známok s vlajkou ZMS.

Digitálny materiál Krajanské múzeum MS detailne skontroluje, popíše a elektronicky zašle do Vinného. V budúcnosti ho bude môcť poskytovať bádateľom, ktorí prejavia o problematiku ZMS záujem. I napriek tomu, že sa pozostalosť podarila zdigitalizovať iba čiastočne, medzi matičiarmi odzneli mnohé vízie, ako ďalej napredovať.

Pracovnú skupinu v závere navštívil aj Mikuláš Jacečko. Ako dar matici odovzdal do jej archívu i originály svojich diel. Jeho nemalé poznatky o fonde, ktorý prvotne triedil, osobná skúsenosť s činovníkmi ZMS, ako i podiel pri vzniku pamätnej izby Fugu vo Vinnom predstavujú cenné informačné žriedlo, ktoré by bolo potrebné zaznamenať a uchovať pre ďalšie generácie. Práve počas rozprávania jeho spomienok vznikla myšlienka natočiť videofilm z dielne Matice slovenskej, ktorý by mapoval Fugove osudy. V budúcom roku si Vinné pripomenie jeho 100. výročie od narodenia. Obe skutočnosti vytvorili živnú pôdu pre ďalší matičný film, ktorý dostal vďaka predsedovi MS, Mariánovi Gešperovi, zelenú: „Osobnosť ako František Fuga si jednoznačne zaslúžil, aby jeho dielo bolo sprístupnené širšej verejnosti, ale hlavne slovenským študentom. Práve historický filmový dokument je to najlepšou cestou propagácie jeho významných činov, ale aj sprítomnenie celoživotného odkazu Františka Fugu pre slovenský národ a Zahraničnú Maticu slovenskú.

Dôstojný záver prvej etapy prác sa uskutočnil pri buste F. J. Fugu, ktorú osadili matičiari pred miestnym kostolom. Za účasti starostu Vinného, Mariána Makeľa a za sprievodného slova Mikuláša Jacečka a riaditeľky D MS Michalovce, Karin Obšatníkovej prítomní vzdali úctu životu a dielu Fugu položením pamätného venca.

Zuzana Pavelcová

2022-04-22T14:26:02+00:0022 apríla 2022 |Košický kraj, Zahraničie|
X